Terrorfængsling af Odense-psykiater for højesteret

Advokat Bent Unmack Larsen reagerer skarpt mod Odense Politis forvaring/terrorfængsling af hans klient – den kritiske speciallæge i psykiatri, Kjeld Fruensgaard. Ifølge advokaten strider forvaringen mod den europæiske menneskerettighedskonvention. I første omgang ønsker han dog at få afprøvet fængslingen af Kjeld Fruensgaard ved Højesteret.

Kjeld Fruensgaard blev arresteret/sat i forvaring fredag aften, fordi han nægter at give Odense Politi navnene på 5 personer, der overfor psykiateren har fortalt om, at de har været udsat for politivold på politigården i Odense. Kjeld Fruensgaard berettede om episoderne i et læserbrev i den lokale presse. Formålet med terrorfængslingen, der er på “ubestemt tid” – kan vare i op til 6 måneder – er at tvinge Kjeld Fruensgaard til at opgive sin tavshedspligt og udlevere navnene til politiet.

For at forvaringen af Kjeld Fruensgaard kan indbringes for Højesteret, skal der være tale om en principiel sag. Det vurderer advokaten, at den er. Det er muligt, at menneskerettighedskonventionen isoleret set tillader, at man kan bruge tvang mod en person, som ikke vil vidne. Men der bør være et fornuftigt forhold mellem sanktionerne og det, at et vidne nægter at give politiet oplysninger, mener Bent Unmack Larsen.

Det kan ikke være rigtigt, at politiet fremover skal have hjemmel til i tilsvarende sager at kunne tage en person i forvaring/terrorfængsle vedkommende i op til et halvt år. Der bør fortsat være tale om, at sanktionerne bør stå mål med den begåede handling en såkaldt proportionsbetragtning. Der er tale om udstedelse af en veksel til at bruge forvaring, som er legaliseret tortur, fastslår advokaten.

Hvornår terrorfængslingen af Kjeld Fruensgaard kommer for procesbevillingsnævnet, der skal tage stilling til om den prøves ved Højesteret, vides endnu ikke. Indtil videre sidder Kjeld Fruensgaard i forvaring på ubestemt tid.

Netavisen 14. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne