Hver femte sundhedstruet af ensidigt gentaget arbejde

For fem år siden var det hver 7. dansker på arbejdsmarkedet, der dagligt måtte udføre sundhedsnedbrydende ‘ensidigt gentaget arbejde’. Nu er det hver femte. På kun fem år er antallet vokset kraftigt. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Institut (AMI).
Undersøgelsen er lavet for at vurdere resultaterne af Arbejdsministeriet Handlingsplan tilbage fra 1994. Med den skulle antallet af ensidigt gentaget arbejde (EGA) være halveret frem til år 2000.
I stedet er det steget med ca. en fjerdedel.

Der er fortsat flest kvinder, der sættes til ensidigt gentaget arbejde. Som helhed er nedslidningen af arbejdskraften vokset og stadig flere udsættes for ødelæggelse af helbredet Ikke mindst arbejdsskader i hænder, arme, skuldre, nakke og ryg er voksende som følge af, at den ny computerteknik tilpasses produktionens behov, og ikke arbejdskraftens.

Indenfor store brancher som offentlig og privat kontor og administration og bygge og anlæg er der i perioden sket en fordobling af EGA. Blandt grafiske arbejdere er andelen vokset til 41 %.
Ifølge undersøgelsen er der sket et fald indenfor industrien. Det skal dog sammenholdes med, at der i samme periode er nedlagt industriarbejdspladser, og indenfor brancher som tekstilindustrien er sket er sket en stor udflytning af arbejdspladser til lande med endnu billigere arbejdskraft.
Indenfor brancher som slagterierne er belastningen steget fra 37 % til 40 %.

Netavisen 15. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne