Åbent brev fra irske Nice-modstandere

Nice-traktaten er død. Ratifikationsprocessen må stoppes. Den irske regering må sige det til de øvrige EU-lande – og demokrater og unionsmodstandere over hele Europa, i og udenfor EU, må lægge pres på deres regeringer for at stoppe den ulovlige udemokratiske manøvre, som er i gang for ‘at lave en Danmark’ på Irland. Det er budskabet fra de irske Nejsigere.

Men EUs udenrigsministre gjorde på deres møde i Luxembourg i dag det klart, at de ikke vil respektere den irske forkastelse af Nice-traktaten – og krænker derved både EUs egen jura og tramper demokratiet under fode. Samtlige 15.
Ministrene “udelukkede en genåbning af teksten som blev underskrevet i Nice. Vedtagelsesprocessen vil fortsætte ud fra denne tekst og i overensstemmelse med den aftalte tidsplan, erklærede udenrigsministrene:”Ministrene noterede sig, at den irske regering føler sig dybt og fast forpligtet på Den Europæiske Union og på ratifikationen af Nicetraktaten”, hedder det også.
Et skulderklap til den irske regering for dens loyalitet mod unionion – og forræderi mod sit eget folk og en demokratisk afgørelse!

Det kan ikke siges at komme som den helt store overraskelse.
I et åbent brev i går søndag til den irske regeringsleder Bertie Ahern opfordrede irske Nice-modstandere regeringen til på topmødet i Gøteborg at meddele, at Nice-traktaten er faldet. Det åbne brev fra irske modstanderorganisation Irlands Nationale Platform, er underskrevet af dens leder Anthony Coughlan, og lyder sådan (i uddrag):

“Der er to valgmuligheder, nu hvor De og Deres regering skal finde ud af, hvad den skal gøre efter folkeafstemningen om Nice. Accepterer De det irske folks afvisning af at ratificere Nice-traktaten og fortæller Irlands EU-partnere næste weekend i Göteborg, at denne traktat er død og at dens ratifikationsproces nu må indstilles? Eller stiller De dem på EU’s side mod Deres eget folk og fortæller vores EU-partnere, at de bare kan fortsætte med at ratificere Nice i deres nationale parlamenter til trods for det irske folks Nej?

De andre EU-stater vil ikke fortsætte med mindre den irske regering giver dem tilladelse til det. De og Deres regering har veto i forhold dertil. Ratifikationsprocessen for Nice kan kun fortsætte hvis De og Brian Cowen tillader det. At tillade det betyder, at De vil rotte Dem sammen med EU-kommissionen og de store stater i et forsøg på at omstøde den dom, det irske folk fældede sidste torsdag. De vil begive Dem ud på en kurs for at bedrage og presse det irske folk til at skifte mening om denne traktat i købet af et år eller halvandet. De ville assistere EU-lederne med at brygge forskellige Erklæringer og politiske udtalelser sammen i håb om at ‘spin-doktorere’ Nice med henblik på at fremlægge samme traktat til en anden afstemning, uden at ændre en tøddel ved dens indhold, i håbet om at det irske folk vil stemme for i anden omgang.

Fianna Fails fremtid – og Deres egen karriere – kan meget vel afhænge af det valg, De gør. (…)

Første valgmulighed:
Accepter det irske folks vilje. Juridisk – i overensstemjmelse med både EU-lovgivningen og den internationale lov om traktater, må Nice-ratifikationsprocessen nu indstilles. De andre EU-stater kan kun forsætte med ratifikationen, hvis De på Irlands vegne fortæller dem, at De ikke har noigen indvendinger. Det ville være en fornærmelse mod det irske folk, hvis der var nogen irsk leder eller EU-leder, som talte om at pakke Nice-traktaten om og sende den til ratifikation igen uden at ædnre noget som helst ved dens indhold. Det ville være en endog endnu større fornærmelse, hvis nogen EU-stat forsøger at få dets parlament til at godkende den efter at irerne har forkastet den – medmindre De næste weekend i Göteborg giver dem tilladelse dertil.

På Brian Cowens møder med EU’s udenrigsministre mandag (den 11. juni) og på Deres eget møde med EU’s stats- og regeringschefer i Göteborg bør De fortælle dem, at hvis de ønsker at fastholde de elementer i Nice-traktaten, som der ingen strid er om i Irland, kan disse samles i en anden traktat og sendes til ratificering på normal vis. (…)

Anden valgmulighed
At prøve at omstøde det irske folks vilje ved at stile imod at stille dem over for nøjagtig den samme traktat for anden gang, men lade som om at tingene nu er forskellige på grund af diverse tilføjede politiske erklæringer. Dette ville være dårskab for Dem og Deres parti af følgende grunde:

Det ville være en fornærmelse mod folket at bede det om at stemme en gang til om den samme traktat, som det har forkastet. Det ville være en klar understregning af Deres og regeringens afvisning af at acceptere det irske folks vilje. Det ville uundgåeligt blive taget i retten. Hvis det overlevede dette, vil Nice med stor sandsynlighed igen lide nederlag ved en anden afstemning af samme grund som den led nederlag den 7. juni – nemlig at jo længere folkeafstemningskampagnen skred frem og jo mere folk lærte Nice-traktatens indhold at kende, jo mindre brød de sig om den – det gjaldt ikke mindst folk, som havde været ja-sigere ved tidligere folkeafstemninger.

Argumenterne for ‘Nice 2’ ville være meget forskellige fra ‘Nice 1’. Meget ville centrere sig om Deres afvisning af at acceptere folkets vilje m.h.t. ‘Nice 1’. (…) En ‘Nice 2’-afstemning ville også blive sammenvævet med modstanden mod euro’en. Hvis De vælger ‘Nice 2’-kursen vil De ikke længere kunne skjule sandheden om EU’s Charter om grundlæggende rettigheder. (…)

Det kunne betyde afslutningen for Fianna Fail -og på Deres egen politiske karriere – hvis De er så tåbelig at fornærme det irske folk ved at vælge denne vej. (…)”

Hele brevet til Ahern på engelsk: AN OPEN LETTER TO AN TAOISEACH, MR BERTIE AHERN TD

National Platform udsendte lørdag også en appel til de europæiske folk om solidaritet med Irland: Respekter det irske folks beslutning og anerkend den som afslutningen på Nice-ratifikationsprocessen. Her siger Anthony Coughlan bl.a.:

“Med kolossal arrogance og foragt for den demokratiske proces, EU’s egne love og Wien-konventionen om traktatlovgivning siger den svenske statsminister (Göran Persson) og EU kommissionens formand Romano Prodi, at der ikke kan laves ændringer i Nice-traktaten for at tilfredsstille de irske reservationer og de taler åbent om ‘at lave en Danmark’ på resultatet.
De planlægger med andre ord at udsende nogle politiske erklæringer og udtalelser vedr. forskellige elementer i traktaten, og håber at de kan mediemanipuleres sådan, at de fremstår som væsentlige ændringer, og så holde en ny irsk afstemning om den samme traktat, uden at ændre et komma i dens indhold.

Hr. Persson, hr. Prodi og andre som måtte fristes til at følge dem, må hellere tænke sig om to gange. Ethvert forsøg fra en underdanig irsk regerings side på at gå hånd i hånd med dem og andre Eu-regeringer mod sit eget folk vil være skæbnesvangert. (…)

Irske demokrater appellerer i særdeleshed til svenske demokrater om at presse statsministers Perssons regering til følgende, når den er formand for EU-topmødet i Göteborg næste weekend:
1)Sverige og de øvrige EU-medlemsstater må nu offentligt erkende, at Nice-ratifikationsprocessen er kommet til afslutning, og at det ville være en fornærmelse mod det irske folk, og en krænkelse af EU-lovene og international lov vedr. traktater, hvis man fortsætter ratifikationsprocessen ved at fremlægge den for noget parlament i medlemslandene, når det irske folk har forkastet den (…)

Irske demokrater appeller til alle Europas demokrater, i og udenfor EU, om at organisere og protestere mod jeres regeringer og politiske magthavere, hvis de nu rotter sig sammen med den irske regering og foregiver at fortsætte ratifikationen af Nice-traktaten i den kommende tid, med henblik på at presse det irske folk til at skifte mening ved en Niceafstemning nr. 2.”

Netavisen 11. juni 2001

Læs også Nice: Stem ja – eller stem om!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne