Nyrup vil tæmme markedet og gøre kapitalismen menneskelig

Jo tættere på valget kommer, jo større bliver løfterne.
Nyrup overgik sig selv under folketingets afslutningsdebat i går, da han lovede intet mindre end at ‘tæmme markedet’ og gøre kapitalismen menneskelig.
Det kræver noget mere end en dansk socialdemokrat – men ingen demagogi er for billig, når det drejer sig om at sikre valg og genvalg.

Nyrup meddelte, at regeringen i juni fremlægger en ny plan – denne gang for et ‘bæredygtigt Danmark’, fordi det er nødvendigt at tøjle markedet både herhjemme og internationalt. Der er brug for mere og ikke mindre politik, fortalte statsministeren. Dermed fulgte han op på den socialdemokratiske fremstilling af to ‘velfærdsmodeller’ – den ene hvor ‘velfærden overlades til markedskræfterne’, de borgerliges model, og den anden ‘bæredygtige og socialt ansvarlige’ socialdemokratiske model.

Det er klokkeklart bedrag. Både den socialdemokratiske og borgerlige model designes af medlemsskabet af Den europæiske Union, som har hensynet til markedskræfternes frie udfoldelse som sin grundbestemmelse. På den konto har socialdemokratiet allerede solgt den gamle ‘nordiske velfærdsmodel’ med den hurtige udvikling af et stort lavtløns- og jagtet arbejdsløsheds- og bistandshold som konsekvens, sammen med mange andre forringelser af sociale ordninger, sundheds- og uddannelsesvæsen.

I Nyrups valgprogram loves, at regeringen vil forbedre forholdene for udstødte, skabe bedre arbejdsvilkår for ansatte og for børnefamilier med et års barselsorlov som led i en samlet familiepakke til efteråret. Folkeskolen skal forbedres bl.a. i budgetforhandlingerne med kommuner og amter, og børn, syge og ældre skal have sund mad. Regeringen vil gennemføre vandmiljøplan III og bygge 10.000 boliger over fem år for at skaffe andels- og ungdomsboliger til studerende.

Hvem har egentlig ansvaret for alle disse forringelser, der er vokset hastigt i Nyrups regeringstid?
Det kan måske kaldes afhjælpning af egne ulykker – eller lidt lapperi på den tøjlesløse kapitalisme, som den borgerlige opposition vil lappe lidt mindre på.
Men først og fremmest kaldes det valgflæsk.

KP-Netkommentar 1. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne