Kappestrid om at være mest flygtningefjendsk

Regeringen forsøger desperat at få sit forslag omkring en hårdere kurs overfor asylansøgere, der har begået alvorlig kriminalitet i form af butikstyveri igennem Folketinget, mens oppositionen desperat forsøger at fremstå som mere rabiat end regeringen . . .

På trods af, at antallet af sigtelser for lovovertrædelser blandt asylansøgere er generelt faldet med en trediedel, og på trods af, at problemerne er forsvundet i mange af de byer, der har været hårdt plaget af butikstyverier begået af asylansøgere, så skal butikstyveri gøres til en alvorlig forseelse, som skal medføre indespærring af de formastelige asylansøgere, der tages på fersk gerning.

Der skal slå politisk mønt på asylansøgerne som værende dybt kriminelle, mens tid er, inden de nye opgørelser fra politiet, der påviser den stærkt faldende kriminalitet blandt asylansøgere, afslører, at den fremmedfjendske hetz mod flygtninge og indvandrere som værende dybt kriminelle er opspind uden grund i virkeligheden.

Det er regeringen og den borgerlige opposition helt enige om. Regeringen kom med udspillet som et led i den valgkamp, som er i gået i gang skønt valget endnu ikke er udskrevet. De satte en grænse på butikstyveri, at der skulle være tale om tyveri for et beløb for over 500 kr. Butikstyvene skulle automatisk indespærres i Sandholmlejren, mens deres ansøgning om asyl i Danmark blev behandlet og sandsynligvis afslået.

Oppositionen derimod har sagt nej til, at der skulle sættes en minimumsgrænse for butikstyveri og til, at indespærringen af asylansøgere, der begår blot den mindste form for butikstyveri, skal ske i en særlig afdeling i asylcentret i Sandholmlejren i Allerød kommune. Det sidste skyldes ifølge Venstre og Konservative, at en sådan bemyndigelse til Indenrigsministeriet om at bruge Sandholmlejren er i strid med det kommunale selvstyre.
Hvad spilfægteriet vil slutte med: om der indgås forlig mellem regeringen, Venstre og Konservative eller om forslaget forkastes ved 3. behandlingen, er endnu uvist.

Lige meget hvad: det hele cirkus stinker af rådden valgflæsk.

KP-Netkommentar 30. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne