Frit boligmarked: en social atombombe

‘Vismændenes’ forslag om kraftige huslejestigninger på op til 40 pct. og indførelsen af et frit boligmarked vil udløse en social katastrofe. Intet mindre.
Derfor er det også blevet mødt med jubel af de borgerlige og vismændene hyldes på lederplads i de borgerlige medier med Jyllands-Posten i spidsen.

Afviklingen af huslejereguleringen, som vismændene foreslår, vil ikke mindst ramme lavindkomstgrupperne. Langt hovedparten af de folk, der bor til leje, tilhører gruppen af lavtlønnede. Over 50 pct. er uden arbejde. Over 60 pct. er enlige. Husstandsindkomsten ligger langt under husstandsindkomsten hos de familier, der bor i ejerboliger.

Vismændenes anbefaler i deres forslag, at de nuværende huslejetilskudsordninger bliver erstattet af individuelle huslejetilskud. Det vil kun i ringe grad være en økonomisk sikring mod de voldsomme huslejestigninger, som vil blive resultatet af et frit boligmarked.

Det betyder brutale nedskæringer: i princippet fjernes retten til tilskud, og der opnås store besparelser her. Inndividuelle tilskud f.eks. til særligt ‘hårdt trængende’ vil samtidig, hvis de ikke hæves med f.eks.40 pct., heller ikke vil komme til at dække huslejestigninger i det omfang, vismændene lægger op til. Og hvem kan forstille sig tilskudsforhøjelser på 40 pct. af huslejen?
Individuelle ordninger bliver altid vilkårligt udmålt – og vil konstant være i farezonen for at blive udhulet.

Den nuværende ordning er langt fra ideel, men dens afløsning med et helt frit boligmarked – som EU søger at fremme – vil være en social atombombe.
LLO – Lejernes Landsorganisation – har kraftigt taget afstand fra vismændenes forslag.

KP-Netkommentar 26. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne