Burbørn får høreskader

En undersøgelse foretaget af tre læger blandt børn i fire nordjyske kommuner viser, at hvert tredje barn har nedsat hørelse inden første skoledag. Børn i 80’erne og 90’erne hørte væsentligt dårligere end børn i 70’erne.

Det skyldes støj i børnehaverne, mener overlæge Jens Tølbøll Mortensen fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Skive. Børnene kan især ikke høre de høje diskantlyde, og det er det samme billede, man ser hos folk med arbejdsbetingede høreskader.

Bente Sorgenfrey, der er formand for pædagogernes fagforening, siger til Politiken:
– I årevis har vi proppet alt for mange børn ind på alt for lidt plads, og det skaber støj. Nu er det på tide, at kommunerne forbedrer forholdene.

Den tiltagende merindskrivning af børn i daginstitutionerne på samme plads har mange steder gjort hverdagen til noget nær et støjhelvede, hvortil kommer en langt række andre problemer med at tage sig ordentligt af børnene som følge af forringede personalenormeringer og for lidt plads.

Netavisen 24. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne