Bolignøden blandt unge akut

I årevis er der ikke blevet bygget nye ungdomsboliger, og bolignøden blandt unge er nu blevet så akut, at der råbes alarm fra Københavns Universitet og Handelshøjskolen. Der er alenlange ventelister hos DIS, der administrerer ungdomsboligerne. 110 har fået en bolig i år – 5533 blev afvist. Det svarer til 2 ud af 100. Samtidig er ventelisterne på et år vokset med 25 pct. Den korteste ventetid er nu på syv måneder, men mange må vente mere end et år.
For studerende unge skaber det problemer med at kunne påbegynde eller gennemføre uddannelsen.

Boligminister Lotte Bundsgaard har netop fremlagt en ny boligplan, der indebærer opførelse af 750 nye ungdomsboliger om året. Det er imidlertid alt for lidt til a dække et voksende behov.
Københavns Borgerrepræsentation har netop indgået et boligforlig mellem seks partier, der løber frem til 2004, og som vil bruge 400 mio. kr. Tre fjerdedele heraf skal gå til nye boliger, både privat og almennyttigt byggeri- en fjerdedel til forbedring af den eksisterende boligmasse. 280 mio. kr. bruges til helt nye boligkvarterer i Nordhavnen, Sydhavnen samt på Østamager i partnerskab med private investorer.
Desuden skal en sammenlægning af lejligheder lettes for at skabe større boliger på op til 150m2 – og kunne gives dispensation op til 180m2. På ungdomsboligområdet skal der opføres og indrettes i alt 1000 kollegielignende lejligheder i Ørestaden på Amager for 30 mio. kr.

Forliget tager sigte på at forbedre Københavns Kommunes skatteindtægtsgrundlag ved at bygge større og bedre lejligheder, der særligt skal tiltrække solide skatteborgere – men som vil presse fattigrøvene, unge og pensionister ud af boligmarkedet. De 1000 planlagte ungdomsboliger skal ses i lyset af sammenlægninger og kondemneringer, der vil fjerne endnu flere boliger.
Nettoresultat: endnu større boligmangel for de unge!

Netavisen 24.05.01


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne