Dansk u-landsbistand til europæiske lande

En stigende del af ulandshjælpen fra Danmark til den 3. verden går til landene på Balkan, til Tyrkiet og landene i det tidligere Østeuropa. Det går blandt andet ud over den humanitære hjælp til Eritrea og Ethiopien, mener generalsekretæren for Folkekirkens Nødhjælp, Christian Balslev Olesen.
Sidste år gik 537 millioner kroner til lande i Europa og til Tyrkiet.

Der sker en klar forskelsbehandling af, hvilke lande, der hjælpes med “genopbygning”. De tidligere østlande, Balkan og Tyrkiet, som er nærområder, hjælpes på bekostning af de lande, hvor Danmark ikke umiddelbart har interesser, mener Christian Balslev Olesen.
Sagt med andre ord går hjælpen til lande, hvor den danske industri har store økonomiske interesser, frem for en vurdering af, hvilke lande, der reelt har størst behov for hjælp. Den danske ulandshjælp har i stort omfang karakter af skjulte tilskud til det danske erhvervsliv, ikke til at hjælpe folk i nød, som det påstås.

Ifølge Cristian Balslev Olesen bør indsatsen på Balkan og i de tidligere østlande ikke finansieres på bekostning af hjælpen til ulandene. Indsatsen bør efter hans mening finansieres via det, der så pænt betegnes ‘Øststøtteprogrammet’.

Netavisen 17. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne