Vil igen tillade kød- og benmel

EU ventes igen at tillade brugen af kød- og benmel som dyrefoder, og ophæve det midlertidige forbud, som blev indført i vinter. Det er henstillingen fra EU’s økonomiske og sociale udvalg. Kommissionen har allerede godkendt forslaget.

Kød- og benmel er hovedårsagen til at BSE – den dødbringende og frygtelige menneskelige form for kogalskab har bredt sig over hele Europa. Overalt er kravet om fuldstændigt stop for brugen af det kannibalistiske foder blevet rejst af kødspisende befolkninger – men EU tager altså ikke hensyn hertil.

Forslaget går ud på at tillade anvendelsen, hvis en dyrlæge har godkendt affaldet som egnet til konsum. Selvdøde dyr eller kasseret kød- og benaffald må stadig ikke anvendes – og forslaget vender sig fromt imod, hvad det kalder kannibalisme: at fodre svin med svin, kyllinger med kyllinger! Det skal nok kunne administreres.

Store penge er på spil. Dansk Landbrug hilser forslaget meget velkomment. Det midlertidige forbud anslås at koste 400 mio. årligt. Man er imidlertid begyndt at bruge benmel som brændsel – samtidig med at benmelsproducenterne har fyldt lagrene op. Nu vil de snart blive åbnet igen.
EU tilsidesætter igen borgernes og forbrugernes interesser – og sikrer kortsigtede og sundhedsskadelige profitter til landbrugsmonopolerne.

Netavisen 15. maj 2001

Læs også Døden på middagsbordet

.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne