Kapitalismen gør folk psykisk syge

Depression er ved at blive en folkesygdom i alle de udviklede kapitalistiske lande. I 2030 vil depression sammen med kræft og hjerte/karsygdomme – to andre sygdomstyper, som kapitalismen har fået til at blomstre – være den ene af de tre største sundhedsfarer for den globale befolkning.

I Danmark behandles mere end 200.000 årligt for invaliderende depression. Og tallet vil stige eksplosivt, medmindre den teknologiske udvikling sættes på standby, og vores levevis lægges radikalt om, siger depressionsforskeren professor Tom Bolwig fra Rigshospitalet til Berlingske Tidende. Udviklingen går så hurtigt, at den menneskelige biologi slet ikke kan følge med:
– Vi lever i et samfund, der på bare de sidste 10-15 år har undergået en dramatisk udvikling. . . Vi er gået fra stabilitet til et krav om fleksibilitet, der stresser selv de stærkeste, siger Bolwig.

Vedvarende stresstilstande udløser depressionerne – og jo mere tempoet på arbejdsmarkedet skrues op, jo flere stresstilstande og påfølgende depressioner.
Professor Bolwig og med ham en række andre specialister i psykiske sygdomme, slår med rette alarm over for denne udvikling. Men hans bud – at sætte den teknologiske udvikling på standby og ændre livsstil radikalt – er umuligt under kapitalistiske produktionsforhold.
Det er heller ikke en god ide at stoppe den teknologiske udvikling, men i stedet at sikre, at den sættes i menneskenes tjeneste.
Det kan kun ske i et socialistisk samfund. Kapitalismen gør talløse syge – fysisk og psykisk.
Og de psykiske sygdommes andel er kraftigt voksende.

Netavisen 11. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne