Danske og israelske socialdemokrater stadig venner

Der var vennemøde på EU-socialdemokratisk møde i Berlin imellem den danske udenrigsminister Mogens Lykketoft og den israelske, socialdemokratiske udenrigsminister Shimon Perez.

Den danske udenrigsminister Mogens Lykketoft har på Eurospocialdemokratiet ESPs møde i Berlin gentaget den danske regerings kritik af Israel overfor den israelske udenrigsministerkollegaen Shimon Perez, der på vegne af det Arbejderpartiet (det israelske socialdemokrati), der er med i den nye, reaktionære israelske Ariel Sharon-regering, deltager i det socialdemokratiske topmøde.

Hvad det israelske Socialdemokrati overhovedet har at gøre på et møde for EU-socialdemokratierne kan man spørge sig selv om, men de to partifæller og udenrigsministre spiste morgenmad i en efter sigende “venskabelig stemning”. Det var trods alt “venner”, der mødtes, selvom der på det seneste har været lidt kurrer på tråden mellem Israel og Danmark.
Morgenmaden varede godt en time. Ovenpå samtalen gav Lykketoft overfor fremmødte journalister udtryk for, at Danmark var meget bange for, hvad der udspiller sig i Mellemøsten. Han slog på ny til lyd for, at den israelske regerings bosættelsesaktiviteter bør stoppes, og at den økonomiske blokade imod palæstinenserne bør ophæves, men slog ved samme lejlighed fast, at Danmark og Israel trods uenighederne stadigt er venner.

Hvilket den EU-socialdemokratiske partifælle Shimon Perez også bedyrede efter på utrolig arrogant vis at have tilbageviste de danske krav. Han påstod simpelthen, at Danmark helt har misforstået den israelske politik, og hævdede frejdigt, at der hverken var tale om at bygge nye bosættelser, og at der ikke fandt nogen blokade sted mod palæstinenserne!

Hvad Shimon Perez så kalder stranguleringen af de palæstinensiske selvstyreområder, fremgår ikke, og han glemmer helt at nævne, at den israelske regering netop har bevilget 3 milliarder kroner mere til udbygning af de eksisterende bosættelser. Den yderst berettigede, men alt for milde danske kritik af Israel blev fejet af bordet.

Der er ingen udsigter til, at den danske regering vil følge sin kritik af Israel op af konkret handling. På den vis er det rigtigt, når de to udenrigsministre slår fast, at Israel og Danmark fortsat er venner. Der er ikke tale om, at den danske regering aktivt støtter det palæstinensiske folks retfærdige kamp for et frit og uafhængigt Palæstina.

Der er al mulig grund til at styrke solidaritetsarbejde med det palæstinensiske folk, herunder kræve, at den danske regering officielt fordømmer den israelske politik og kræver, at FNs resolution om, at Israel skal trække sig ud af de besatte områder bliver opfyldt.

Kravet om at Israel ubetinget trækker sig ud af de besatte områder, at alle bosættelser skal ryddes og at de 3-4 millioner palæstinensiske flygtninge får ret til at vende tilbage til Palæstina bør fastholdes, som ufravigelige krav, før en ægte fred i Mellemøsten kan sikres.

Palæstinenserne har ret til at gøre oprør imod besættelsesmagten – til at kæmpe imod undertrykkelse og for et frit og demokratisk Palæstina.

KP-Netkommentar, 11. maj 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne