En verden på vej mod oprør

Arbejderpartiet Kommunisternes 1. maj-appel 2001

Mere end et årtis tøjlesløs nyliberalisme til fordel for imperialismen, monopolerne og de multinationale koncerner og deres profitter bærer sin bitre frugt:

En tredjedel af verdens befolkning – mere end to milliarder mennesker – ’overlever’ for mindre end 2 dollars om dagen. På den anden side ejer verdens tre rigeste mere end halvdelen af jordens befolkning tilsammen. Den absolutte nød og elendighed i masseskala har aldrig været større eller omfattet flere mennesker end i det 21. århundrede, hvor alle muligheder for en god tilværelse på jorden for alle mennesker ellers er til stede.

Den sorte reaktion hersker. Under præsident Bush har USA forstærket sin kamp for absolut verdensherredømme: Med det såkaldte missilforsvar vil USA kunne ’vinde’ en atomkrig og reelt få genskabt sit atomvåbenmonopol. For at åbne alle grænser for koncernerne har USA skærpet konfrontationskursen mod folkene.

Samtidig bliver den verdensomspændende økonomiske krise, som startede i Østasien i 97, dybere. Den har nu også ramt USA og begynder at gøre sin ødelæggende virkning overalt. De herskende i alle land kun én udvej af krisen: at kaste byrderne over på de arbejdende og søge udvej i oprustning, konfrontation og måske krig. Også EU og Danmark er på vej mod recession.

Arbejderne og verdens folk har kun eet at gøre: at rejse sig mod de herskende og deres politik.
Tag Tyrkiet: Millioner af arbejdende har rejst sig i protest mod den nedskæringsplan, som den Internationale Valutafond har påtvunget dem. I fængslerne er politiske fanger i dødsstrejke. Kurderne undertrykkes – det kurdiske spørgsmål løses ikke. Tyrkiet er i dyb krise, der kan føre til masseopstande. Eller tag Ecuador: To gange indenfor et år har det ecuadorianske folk rejst sig mod regeringen og dollariseringen, der forarmer befolkningen. Det amerikanske frihandelsområde FTAA – en pendant til EU’s ’indre marked’ – vil øge USA’s udplyndring af resten af kontinentet, som er i oprør. Eller tag Palæstina, hvor den folkelige revolte intifadaen er blusset op igen i protest mod Israels brutale militære undertrykkelse, som bakkes op af USA.
Verden er på vej til oprør mod monopolernes diktat og reelle diktatur. Revolutionerne er undervejs. De store anti-globaliseringsdemonstrationer fra Seattle over Nice til Quebec er blot røgen fra en vulkan, der er ved at komme i udbrud.

I Danmark står vi over for en afgørende kamp om landets fremtid. Som en del af Den europæiske Union, forbundsstaten med egen forfatning fra 2004, eller som et selvstændigt og uafhængigt land uden for Unionen. Som en del af en europæisk supermagt, der i konkurrence med USA driver den imperialistiske globalisering fremad på arbejdernes og folkenes bekostning – eller udenfor dette projekt kun til gavn for monopolerne. Og arbejderne og den brede befolkning står midt i kampen forsvare tilkæmpede rettigheder, som EU og monopolerne har sat under pres.
Derfor rejser vi 1. maj 2001 følgende krav:

6 timers arbejdsdag – 30 timers arbejdsuge
– Væk med den fleksible arbejdstid –
frem mod 30-timersugen med fuld
løn- og personalekompensation
Reelle jobs til alle – afskaf tvangsaktivering
Reel ligeløn NU

Nej til Union og Unionsforfatning
Danmark ud af EU
Nej til racisme og fremmedhad –
Forbud mod nazi
Nej til USA’s stjernekrig –
Hænderne væk fra Grønland
Solidaritet med Palæstina –
Styrk den internationale solidaritet

Socialismen er fremtiden

 

Kommunistisk Politik 9, 2001
1. maj-særnummer.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne