Om Enhedslistens ungdomsorganisation

Udtalelse fra DKU

Rebel og Enhedslistens Ungdomsnetværk har igennem et stykke tid forhandlet om en ny ungdomsorganisation, der skal have en nærmere tilknytning til Enhedslisten end det nuværende Rebel.

Processen er ved at være tilendebragt. Rebel har allerede taget opgøret med de grupper indenfor Rebel, der var modstandere af en nærmere tilknytning til Enhedslisten. Nu skal der findes et kompromis, der kan tilfredsstille Enhedslistens ønsker om en egentlig ungdomsorganisation, samtidig med, at kompromiset skal tilfredsstille de grupper, der ønsker i hvert fald en formel uafhængighed af Enhedslisten.

Rebels Udgangspunkt for forhandlingerne har hele tiden været, at organisationen “skal kunne samle den anti-stalinistiske venstrefløj til venstre for SFU.” Altså reelt er udgangspunktet præcist det samme, som dengang Rebel stiftede sig og ved den lejlighed ‘udelukkede’ den kommunistiske del af venstrefløjen. Med indstillingen til den nye organisation fra Enhedslisten er der taktisk ændret på formuleringen. Det lyder nu: “Ungdomsorganisationen må erklære sig enig i at socialisme skal medføre en radikal udvidelse af de demokratiske rettigheder, i modsætning til tidligere og nuværende bureaukratiske étpartisystemer.”
Reelt set er grundlaget det samme: et antistalinistisk (læs: antimarxistisk og antikommunistisk) grundlag

Men hvad er formålet med at lave disse vagere formuleringer?

Formålet er at genåbne forhandlingsmulighederne med Rød Ungdom. Eller i hvert fald dele af Rød Ungdom. Rød Ungdom har tidligere stået stejlt overfor at indgå i forhandlinger på et antistalinistisk grundlag. Men “Enhedslisten ser gerne, at Rød Ungdom går ind som en del af den nye ungdomsorganisation.” Derfor er det nødvendigt at slække så meget på formuleringerne, at det bliver muligt at trække de mest enhedslistevenlige kræfter ud af Rød Ungdom og ind i den nye organisation. På sigt kan det være et spørgsmål om Rød Ungdoms overlevelse som bred ungdomsorganisation til venstre for SF. Akut må det betegnes som et splittelsesforsøg.
Der kan ikke være bredde i den ny organisation, og ingen samling af den kæmpende ungdom på sådanne præmisser.

Vil den nye organisation være uafhængig af Enhedslisten?
Svaret er selvfølgelig et klart nej. Det har heller ikke været ønsket, hverken fra Rebel eller Enhedslisten. Rebels krav til forhandlingerne har bl.a. at “Enhedslisten skal støtte organisationen”, og til gengæld har Enhedslisten krævet at “organisationen anbefaler at stemme på Enhedslisten ved valg og at organisationen prioriterer at støtte Enhedslisten i valgkampe når dette er aktuelt”.
Det vil være partiet Enhedslistens ungdomsorganisation, der i praksis vil støtte op om Enhedslistens politik. Et snævert ungdomsforbund, der læner sig op af et parlamentsfikseret støtteparti til socialdemokratiet.

Det stiftende landsmøde er sat til påsken 2001. Her vil de endelige formuleringer fastlægges, men politikken er klar: Enhedslistens Ungdomsorganisation stiftes og de endelige formuleringer er kun et spørgsmål om, hvor meget man ønsker at fiske i de rørte vande i Rød Ungdom og Rebel.

Troels Riis Larsen, formand for DKU.

Netavisen 7. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne