‘Arbejdsskadereform’ på vej

Efter 2 års udvalgsarbejde er der fortsat ikke enighed om at sikre alle erstatning for arbejdsulykker. Arbejdsgiverne og ministerierne står fast på at bevare det nuværende ulykkesbegreb, nemlig at skaden skal være opstået på grund af en “pludselig udefra kommende begivenhed som ikke kan forventes”.
Det betyder at mange arbejdsulykker i dag ikke anerkendes. Arbejdere mister således både helbred og erstatning. F.eks må en hjemmehjælper regne med, at gamle mennesker er tunge, hvis hun beskadiger ryggen ved at gribe dem, når de falder.

LO og FTF kræver arbejdsskadebegrebet ændret, så de skader, der hænger direkte sammen med arbejdet, anerkendes. Der har i årevis været rejst kritik af Arbejdsskadestyrelsens blåstempling af arbejdsgivernes skalten og valten med arbejdernes liv og helbred. Samt af Arbejdsskadestyrelsens behandling af de skadeslidte.
På et pressemøde torsdag fremlagde Socialminister Henrik Dam Christensen, at der nu nedsættes et tværministerielt udvalg til at fremlægge principperne for en ny reform.
Regeringen vil fremsætte lovforslag til reformen inden jul.

Netavisen 6. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne