Dokumenteret: Politi og anklagemyndighed ‘fixer’ domme

Der høres et stadig stærkere krav om, at den store retssag mod hashhandlende på Christiania skal gå om. Det er nu dokumenteret, at anklagemyndighed og politi arbejdede tæt sammen om at tilrettelægge forklaringer i retten, der udløste hårde domme. To anklagere er suspenderet og tiltalt for embedsmisbrug.

 

Politirazzia på Christiania (Propaganja)

En af de helt store danske retssager er sagen mod hashhandlere på Chistiania, der forløb over 6o dage i retten og endte med at 83 personer i 2015-16 tilsammen blev idømt 220 års fængsel. Politiet døbte aktionen mod Christianias pusherstreet ‘Operation Nordlys’ og sagen er også kendt som Nordlyssagen.

Politioperationen foregik fra 2012-14 med brug af et stort hold undercover-politifolk, som registerede handelen på alle leder og kanter og selv optrådte som købere. Retssagen og dommene blev udråbt som en stor sejr for anklagemyndigheden og politiet.

Men allerede under retssagen blev der rejst tvivl om anklagemyndighedens påvirkning af vidner, hvad der førte til suspension af en af anklagerne. Senere blev anklagerne udvidet og nu skal to anklagere i retten for ’embedsmisbrug’ mm. Rigsadvokaten meddelte lige op til en TV-dokumentar på DR1, der blev sendt den 10. januar 2018, at reglerne for brug af undercover-agenter ville blive skærper.

Dokumentaren med titlen ‘De perfekte vidner’ belyser sagen, der har udviklet sig til en gigantisk justitsskandale. Den rejser ikke bare spørgsmål ved om dommene i retssagen blev ‘fixet’ af anklagemyndigheden og politiet, men også om ikke den danske praksis med et tæt samarbejde mellem politi og anklagemyndighed ikke i virkeligheden undergraver retssikkerheden og retssystemets uafhængighed. Det er et skummelt fænomen, bedst kendt fra diktaturstater.

Dokumentaren er bygget på adgang til dokumenter, der belyser det tætte samarbejde mellem anklagemyndighed og politi med henblik på at lægge politifolkene de rette ord i munden og huske de ‘rigtige’ ting i deres vidneforklaringer – med henblik på domfældelse og så hårde straffe som muligt. Forsvarere for nogle af de dømte kaster lys over denne suspekte praksis, som de stødte på under retssagen. Det er ikke bare dokumenteret, at vidner er blevet instrueret, men også at anklagemyndigeheden har lagt redigerede dokumenter frem for domstolen og forsvaret.

Se hele dokumentaren her
De perfekte vidner

KPnet/Kommunistisk Politik kaldte dengang retssagen ‘korrupt’ og noterede:

“Anklageren i Østre Landsret er blevet fjernet, mistænkt for embedsmisbrug ved at have instrueret politifolkenes vidneforklaringer. Seks anklagede har måttet løslades. Retsbehandlingen af sagerne er udskudt. Forsvarerne vil have de allerede afgjorte sager revurderet, fordi der også der er forekommet ulovlig vidneinstruktion.
Hele denne sag trænger til at blive belyst og ikke til at indhylles i mørke. Det var nemt, da Christiania kunne få skylden for det hele. Det går ikke længere.”

Se
Hashhandel flyttes fra Christiania: Bandekrig blusser op i København
KPnet 9. oktober 2016

Efter at dokumentaren har været vist er retsordførerne for folketingspartierne ved at snuble over hinanden i forbavselse og fordømmelse . De fleste sværger på at denne sag er et enkeltstående tilfælde. De står imidlertid selv som ansvarlige for, at en sådan praksis med snævert samarbejde mellem politi og anklagemyndighed om domfældelser overhovedet finder sted – og for den politiske kampagne gennem år mod Christiania.

Sagen bør helt klart åbnes igen – og undersøges helt til bunds. Hvad vidste den øverste anklagemyndighed og den øverste politimyndighed om sagen? Hvem instruerede i øvrigt anklagerne og politifolkene. Hvad kendte justitsministeriet og justitsministerne, som begge myndigheder hører under, til denne skumle praksis og magtmisbruget?

Og hvorfor ikke legalisere hash’en?

Se også

Efterspil Christiania: Debat om fri hash og undersøgelse af mulig politilikvidering
KPnet 3. september 2016

Bandekrige i København
KPnet 13. marts 2009

 

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

 

KPnet 11. januar 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne