Lærernes arbejdsforhold elendige

De seneste års forringelser på skoleområdet har bevirket, at det psykiske arbejdsmiljø på hver sjette af de besøgte ...

Hvorhen Fyn?

'Strukturreform': UnionstilpasningKommunistisk Politik 2, 2004For EU-monopolerne er Danmark ikke større, end at landet sagtens blot kunne udgøre Region Nord, ja, da er...

Hej pædagoger i Odense!

En hilsen til deltagerne ved BUPL-Fyn's generalforsamling i Odense fredag den 6. oktober Hej pædagoger i Odense! ...

Den danske aftalemodel under beskydning

Kommunistisk Politik 17, 2010 Ideen i "Den danske aftalemodel" har klart rummet afgørende fordele for arbejderklassen. Således har forsvaret for den også stået centralt...

Sort Fogh-finanslov igen

Finanslov 2003 beskrives som en gavebod med ældrecheck på 5000 kr., flere penge til nedbringelse af ventelister og billigere spiritus, tobak og...

Fagforeninger: Støt de konfliktende faggrupper

Den usolidariske optræden fra visse fagpampere, som i medierne har angrebet de strejkende og deres organisationer får andre kræfter i fagbevægelsen til...

Lejere jagtet vildt for bolighajerne

Bolighajerne spekulerer i "omfattende fupmoderniseringer" med tårnhøje huslejestigninger til følge. Lejerne smides fuldt lovligt på gaden med tre måneders varsel, inden ...

ALBA-lederne til klimatopmøde:Folkemøde i København torsdag den 17. december kl. 16-20

På ALBA-topmødet i Bolivia besluttede de ni medlemslande, at de ville deltage på klimatopmødet i København på en fælles platform. De overvejer at...

Udsat og udsættelse

Faglig kommentar Kommunistisk Politik 12, 2009 Unge, kvinder og ældre står i forreste række, når krisen kradser. De hører til de udsatte, mange udstødte...

Det frie Gymnasium omlægger undervisningen til Christiansborg

Elever og lærere stopper undervisningen pga. nedskæringer på ungdomsuddannelserne Det frie Gymnasium flytter fra onsdag ind på Christianborg p.g.a. i fremtiden...

Nyheder

Trepartsforhandlinger og OK24: En minusoverenskomst er under forberedelse

Regeringens "ekstraordinære lønløft" gennem trepartsforhandlinger skal betales af de offentligt ansatte selv, gennem flere skæve vagter, overarbejde, øget arbejdstid - og nedskæringer blandt andre...

FOA’s OK24-forberedelser følger nederlagets drejebog

Fagforeningen for offentligt ansatte har i de seneste uger haft lokale møder med tillidsrepræsentanter, hvor man har prioriteret mellem forskellige krav til de kommende...

Vi SKAL have noget denne gang, det skal ikke ende som OK21!

Personale – mere personale, uddannet personale - og højere løn, er hvad vi ser som krav der må og skal opfyldes nu, fortæller SOSU-hjælper...

EU og den danske regerings flygtninge- og migrantpolitik

Den danske stat bidrager både til at skabe nye flygtningestrømme med sin krigsdeltagelse og til at gøre dansk flygtningepolitik mere og mere menneskefjendsk og...