Israel nægter FN fødevarehjælp adgang til Gaza

I disse måneder har Israel og USA med al ønskelig tydelighed sat FN skakmat og de facto givet hele den internationale organisation af Forenede Nationer et banesår. I denne weekend satte Israel trumf på og demonstrerede, at man er villige til at lukke af for nødhjælp, selv når FNs generalsekretær i egen person står og banker på ved grænsen til Gaza. Eneste modsvar er den totale isolation og boykot af al støtte og militære leverancer til Israel og af alle der støtter det zionistiske regime.

Lørdag stod FN’s generalsekretær António Guterres på Rafah-grænseovergangen til Gaza, og opfordrede til øjeblikkelig humanitær våbenhvile og opfordrede til et tilsagn fra Israel om at tillade uhindret levering af nødhjælp til den belejrede enklave.

Svaret kom søndag hvor de israelske myndigheder informerede FN om, at de ikke længere vil godkende, at FN’s agentur for palæstinensiske flygtninge, UNRWA, sender lastbilkonvojer med fødevare ind i det nordlige Gaza.

Samtidig vedtog USA en lov om udenlandsk bistand for 2024, som begrænser finansieringen til agenturet indtil marts 2025.

Rapporten Integrated Food Security Phase Classification (IPC) om Gaza skrev i sidste uge, at hungersnød er nært forestående i den nordlige del af striben, som er hjemsted for omkring 300.000 mennesker. Da FN er den vigtigste livline for palæstinensiske flygtninge, vil den israelske beslutningen øge den hungersnød, besættelsesmagten har skabt.

UNRWA støtter omkring 5,9 millioner palæstinensiske flygtninge i sine fem operationsområder: Gaza, Vestbredden inklusive Østjerusalem, Jordan, Libanon og Syrien. Deres erfaring er, at lastbiler er den eneste effektive måde at flytte tungt gods på. Alle andre metoder som at kaste kasser med nødhjælp fra luften eller transporter ind til land via mobile havne er rent og skært bedrag. Et bedrag, der bruges af USA og Israel, til at skjule kendsgerningen om, at de bruger sult som våben i krigen og overtræder krigens love og begår folkemord.

Fredag forsøgte USA at få vedtaget en erklæring i FNs sikkerhedsråd, som de selv påstod handlede om en opfordring til våbenhvile i Gaza, i virkeligheden gav teksten Israel ret til at fortsætte deres ”operationer”. Der blev nedlagt veto mod erklæringen fra Rusland og Kina. Mandag fremlagde de ikke permanente medlemmer af sikkerhedsrådet en ny resolution til afstemning.

Her undlod USA at nedlægge veto, derfor blev det vedtaget at sikkerhedsrådet ”kræver en øjeblikkelig våbenhvile for Ramadan-måneden, som respekteres af alle parter, og øjeblikkelig og betingelsesløs frigivelse af alle gidsler samt sikring af humanitær adgang til at opfylde deres medicinske og andre humanitære behov, og at alle hindringer for levering af humanitær bistand i stort omfang fjernes i overensstemmelse med den humanitære folkeret.”

Svaret fra Israel har været at fortsætte deres bomberegn og blokade af nødhjælp. USA har forklaret at deres position til denne resolution er, at den ikke skal opfattes som bindende krav, og Israel kan derfor bombe løs uden at frygte sanktioner.

Blokering af FN fra at levere mad er faktisk at nægte sultende mennesker muligheden for at overleve. Israel og USA sulter befolkningen i Gaza til døde. Et hvert land, og en hver virksomhed der støtter Israel, er medskyldig.

Note: Oven på fem en halv måneders konstante angreb fra en af verdens mest moderne og veludrustede militærmaskiner mod en civil befolkning, har Israels bombekampagner smadret halvdelen af alle bygninger Gaza. Mindst 32.226 palæstinensere er blevet dræbt og 74.518 såret i israelske angreb på Gaza siden 7. oktober. Det reviderede dødstal i Israel fra Hamas’ angreb den 7. oktober ligger på 1.139.

Læs også her:

Israel tells UN it will reject UNRWA food convoys into northern Gaza


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater