Clara Zetkin: Kampen for kvindernes frigørelse

”Uden arbejderklassens revolutionære klassekamp, ingen virkelig kvindefrigørelse. Uden kvindernes deltagelse heri, ingen ødelæggelse af kapitalismen, ingen socialistisk nyskabelse”

Citat Clara Zetkin

Clara Zetkin (1857-1933) var stifter af Kvindernes internationale kampdag 8. marts i 1910, organisator af den kommunistiske internationales kvindearbejde og utrættelig forkæmper for kvindernes og arbejderklassens frigørelse. Clara Zetkin samlede og videreudviklede det teoretiske arbejde fra Marx og Engels til en marxist-leninistisk teori om kvindernes undertrykkelse og frigørelse, en teori og metode som stadig har gyldighed den dag i dag.

Clara Zetkin forholdt sig altid både i sit teoretiske og sit praktiske politiske arbejde til tidens store generelle problemer som arbejderklassens og kommunisternes stilling til 1. verdenskrig, forholdet til den russiske revolution og magtovertagelse i 1917 og fascismen.

Prøv selv at læse dette lille uddrag af Clara Zetkin fra 1907 og se hvor aktuelt og gyldigt det fortsat er:

  …..” Skal kvinden opnå fuld samfundsmæssig ligestilling med manden – i realiteten og ikke kun i døde lovtekster på tålmodigt papir -, skal hun som manden opnå frie udviklings- og relations muligheder for at blive et helt menneske, da må to hovedbetingelser opfyldes: privatejendomsretten til produktionsmidlerne må ophæves og erstattes af samfundets ejendomsret; kvindens beskæftigelse må inddrages i den samfundsmæssige vareproduktion i en orden uden udbytning og undertrykkelse. Det er kun virkeliggørelsen af disse to betingelser der kan udelukke, at kvinden enten som hustru og moder i familien bliver økonomisk afhængig af manden eller som arbejderkvinde og erhvervsarbejdende bliver offer for økonomisk slaveri og udbytning fra kapitalistens side på grund af klassemodsætningen mellem udbytter og udbyttet.

Ved ensidige overdrevne krav – hvad enten de stilles af husholdningen og moderskab eller af erhvervsarbejde – forkrøbles de mest værdifulde kræfter og evner og en harmonisk forening af begge pligtområder bliver umulig.

Kun virkeliggørelsen af begge disse betingelser sikrer, at kvinden med alsidigt udviklede evner og kræfter kan arbejde i et samfund som erhvervsarbejdende og producerende med samme rettigheder og pligter som manden, og at erhvervsarbejde og moderskab kan blive dele af en helhed som gør at hun kan kæmpe for fuldt udbytte af livet…..

Kommunismen er den eneste samfundsorden der opfylder disse betingelser og dermed sikrer fuld frihed og fuld ret for alle kvinder under ét. Kommunismens grundlag er samfundets ejendomsret til de store produktionsmidler, der behersker samfundets økonomi og bruges til vareproduktion, varefordeling og transport. Idet den ophæver den private ejendomsret ti disse produktionsmidler, fjerner den årsagen til nogle menneskers slavebinding og udbytning af andre, til den sociale modsætning mellem rige og fattige, udbyttere og udbyttede, herskende og undertrykte og dermed også til den økonomiske og sociale modsætning mellem mænd og kvinder.

…Det kan kun nås i en samfundsorganisation, som anerkender alt socialt nødvendigt og gavnligt arbejde som ligeværdigt og som også vurderer moderens slid og slæb som en samfundsmæssig præstation og baserer samfundsmedlemmernes udviklingsbetingelser fra fødslen på frit samfundsmæssigt arbejde og virkelig målbevidste præstationer. 

….Det kan kun virkeliggøres ved de udbyttede kvindelige og mandlige arbejderes fælles klassekamp for rettigheder og mod den magt, som de besiddende og udbyttende klassers kvinder og mænd sidder inde med. Målet for denne klassekamp er overvindelsen af det borgerlige samfund, af kapitalismen. I denne kamp kan arbejderklassen kun sejre, hvis den ved revolutionære masseaktioner bryder det udbyttende borgerskabs magt og dets klasseherredømme i samfund og stat ved at erobre den politiske magt og oprette sin egen klase herredømme, arbejderklassens stat som forstadie til det kommunistiske samfund. 

Uddrag fra retningslinjer for den kommunistiske kvindebevægelse, Tredje internationales anden kongres 

Læs også APKs pjece: Oktoberrevolutionens betydning for kvindernes frigørelse af Dorte Grenaa (apk2000.dk) og APKs marxist-leninistiske magasin ENHED og KAMP – Velkommen til det politiske magasin Enhed og Kamp


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater