Nyttejobs presser lønnede arbejdere ud – og endnu mere med den kommende lov om arbejdspligt

Loven om arbejdspligt for kontanthjælpsmodtagere er udskudt til oktober, men den skal stadig træde i kraft fra 1. januar 2025. Det betyder, at 22.000 ”borgere med ikke-vestlig baggrund” skal sendes ud i 37-timers ”nyttejobs” uden løn. Det er endnu et pres på de offentligt ansatte og deres løn og arbejdsforhold, for allerede i dag fortrænger nyttejobs lønnede ansatte, fortæller tillidsfolk i 3F.

Foto: Fagbladet 3F

Loven om arbejdspligt er endnu en sten i SVM-regeringens pres mod de offentligt ansatte i stat, regioner og kommuner. De står lige nu og skal tage stilling til et overenskomstforlig, der gør dem fattigere. En sammenligning viser i tørre tal, at med den snævre 8,8% ramme vil lønnen være lavere i dag end i 2021. Og det i en situation hvor alle offentligt ansatte i den grad har brug for flere penge for at få dagligdagen til at hænge sammen og hele det offentlige velfærdsområde falder fra hinanden af mangel på penge og ansatte.

Regeringens nye lov om arbejdspligt falder sammen med de øvrige reformer for kontanthjælpsmodtagere der forringer deres indtægt.
37 timers arbejdspligt for kontanthjælpsmodtagere: Nu kan de også lige blive husassistenter – uden løn

Et område som plejehjemmene vil være et af målene for de nye sparemuligheder. Normeringen er helt i bund og regeringen forestiller sig at kunne lukke nogle huller, samtidig med at de søsætter deres ’friplejehjem’, hvor de manglende ydelser kan blive tilkøbt – af dem der har råd. De forestiller sig, at indvandrerkvinderne ganske gratis kan sættes ind og løse helt basale mangler.

Fra tillidsfolk i 3F fortælles det, at nyttejobbere allerede nu sendes ud og overtager hvad der før var lønnet arbejde. Og med den nye lov vil antallet blive mangedoblet.

3F har netop gennemført en undersøgelse blandt forbundets tillidsfolk, og her svarer 57 procent af dem, der har nyttejobbere som kolleger, at nyttejobbernes arbejde i nogen eller høj grad kunne varetages af personer på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår.

Arbejdspligten vil sætte kontanthjælpsmodtagerne under hårdt pres, for passer man ikke sit ulønnede fuldtidsjob mister man efter loven retten til kontanthjælp. De nye regler er både løndumping på det offentlige område såvel som det private, for en anden konsekvens vil være underbetalt eller sort arbejde, der kan være alternativet for denne gruppe af fattige indvandrere. Beskæftigelsesministeriet anslår, at 10.000 mennesker med den nye reform vil ryge helt ned på mindstesatsen på 6.553 kr. om måneden!

Skab lønnede jobs i stedet! Kurser og uddannelse. En ordentlig løn til de offentligt ansatte og en kontanthjælp der er til at leve af, for dem der ikke har job eller ikke er i stand til at arbejde.

Læs også

Nyt kontanthjælpssystem: Forenkling = nedskæringer

 

Stem Nej til et OK-forlig der vil gøre de fleste fattigere

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater