Stem Nej til et OK-forlig der vil gøre de fleste fattigere

Hvorfor siger vi, at den økonomiske ramme på 8,8 % på OK-forligene for offentligt ansatte er et minus-forlig, der må stemmes NEJ til? Fordi det, trods massiv propaganda om det modsatte, er realiteten.

Selv når alle pengene er delt ud ved overenskomstafslutningen om 2 år, så vil de offentligt ansatte stå økonomiske dårligere end i 2021, inden priserne og inflationen kom på himmelflugt.

 – Selvom det er nogle store lønstigninger, man vil få i år og næste år, så vil det ikke helt være nok. Man vil stadig være i en situation, hvor man ikke helt kan købe det samme, som man kunne ved indgangen af 2021, hvor de helt store inflationsstigninger startede, siger Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank. 

Banken har regnet på lønstigningerne for både offentligt og privatansatte og på inflationen fra 2021 frem til slutningen af den kommende overenskomstperiode med de forlig der ligger nu. Også beregninger fra økonomer fra Arbejdernes Landsbank bekræfter, ifølge DR, at de offentligt ansatte vil have et mindre rådighedsbeløb end i 2021 med forligenes ramme på de 8,8%. 

Samtidig er der stor forskel på offentligt ansattes lønninger. De højest lønnede har haft og får også nu reallønsstigninger og har deres på det tørre.

Mens de store lavtlønsgrupper der har oplevet et langt større tab af hvad de kan købe for deres løn med inflationen og den almindelige udhuling af lønnen, ja de får de mindste stigninger, det største reallønstab og lavtlønspuljer så små, at når de deles ud kun indeholder småpenge. De kommer igen bagest i køen.

Og midt imellem kommer alle de grupper der med trepartsforhandlinger kan få lidt flere lønkroner ved at sige ja, til det som der er kæmpet mod ved de sidste overenskomster og strejker –  mere overarbejde, længere arbejdsdage og længere vagter. Det er meget dyrt betalte lønkroner.

Det fremgår nu klart at resultaterne af efterårets trepartsforhandlinger skal regnes med ind i de forligsskitser, der skal stemmes om, på trods af alle forsikringer af det modsatte fra regeringen og fagtoppen.

Der er tale om et reelt regeringsindgreb i overenskomsten inden den overhovedet er forhandlet på plads oven i OK-forlig, der er rent regerings-og arbejdsgiver diktat.   

I APKs seneste udtalelse: Stem NEJ til OK-forlig hedder det bl.a.:

Endnu engang har det vist sig, at det ikke kan overlades til fagtoppens forhandlere bag lukkede døre at få gennemført de ansattes krav.  

– Både regeringen, staten og fagtoppen er bange for et NEJ. De har derfor for længst skrevet en drejebog for at splitte de offentligt ansatte ud mod hinanden. Og på forhånd bestemt gennem trepartsforhandlinger, at Forligsmandsloven denne gang automatisk træder i kraft ved de kommende urafstemninger om overenskomstresultaterne. Det betyder, at alle faggruppers afstemningsresultater kædes sammen, og de grupper der stemmer Nej skal køres over.

– Det eneste der er at gøre, er at stemme NEJ, trods alle forsøg på at kvæle det. Stemme NEJ selvom man er en af dem, der får en krumme, der skal betales dyrt. For det samlede resultat, der kommer til at gælde alle offentligt ansatte er simpelthen ikke godt nok til at gå de næste 2 år trygt i møde.

Ved sidste overenskomstkamp med regeringsindgrebet i sygeplejerskestrejken blev det igen for alvor gjort klart, at al snakken om den såkaldte danske model uden politisk indblanding kun er et figenblad for klassesamarbejde til arbejdsgivernes og deres stats fordel. 

Et grundlæggende problem for de offentligt ansatte er, at staten med dens kommuner og regioner ikke er neutrale institutioner, der tjener alle samfundsklasser. Det er en kapitalistisk statsmagt, der som enhver anden kapitalistisk arbejdsgiver vil have mest muligt ud af arbejdskraften, så billigt som muligt og kassere den, når den er slidt op og brændt ud. Og som bliver ved med at gå så langt den kan, indtil den stoppes af modstand fra de ansatte og arbejderklassen.

Læs også Stem NEJ til statens OK24 minusforlig – 8,8 % er langt fra nok!

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater