Socialismen og løsninger på energi – del 3

I denne artikelserie er spørgsmålet: hvad socialismen vil gøre med hensyn til energipolitikken i Danmark. Det står klart at de fossile kilder øjeblikkelig bør udskiftes af hensyn til klima og miljø, og for at blive fri af imperialismens kontrol.

Af Franz Krejbjerg, medlem af Arbejderpartiet Kommunisterne

Del 3 af en artikelserie i tre dele, om hvordan socialismen vil kunne løse energispørgsmålet.

Basis for en socialistisk revolution i Danmark opstår når både de subjektive og objektive betingelser er til stede. De subjektive handler bl.a. om at skabe en bevidsthed om at socialismen overhovedet er en mulighed. En del af dette handler om at bringe diskussioner på banen om hvad arbejderklassens diktatur har af svar på alle kapitalismens kriser.

I denne artikelserie er spørgsmålet: hvad socialismen vil gøre med hensyn til energipolitikken i Danmark. Det står klart at de fossile kilder øjeblikkelig bør udskiftes af hensyn til klima og miljø, og for at blive fri af imperialismens kontrol.

Det første er at sikre billig og vedvarende energi. Det vil bl.a. betyde der skal solceller ud på bygninger, overalt hvor det er praktisk muligt. Kapitalismen hader de lokale solcelleanlæg der kan ”snyde” markedskræfterne for deres profit. I de senere år har der som bekendt været et byggeboom over alt i Danmark, men intet sted har de nye bygninger fået solceller. Det er ikke engang lagt ind i det kommende bygningsregulativ, at nye bygninger skal være energineutrale og fødes med solceller på sydvendte flader.

Med socialismen løses dette. Samtidig bortfalder profit, skatter, moms, afgifter og gebyrer for transport af strøm og andre systemer som kapitalismen har bygget op for at understøtte monopolernes magt, og suge penge fra befolkningens lommer over til monopolkapitalen.

El-nettet skal udbygges, og der skal indsættes batterier lokalt, så strømmen kan gemmes, og der skal tilstræbes lokal selvforsyning med solceller og vind, hvor det er muligt. De eksisterende kraftvarmeværker skal erstattes af større batterianlæg der kan stå for frekvensstabiliteten i nettet. Fjernvarme kan produceres ved hjælp af større varmepumpeinstallationer.

For at disse punkter kan lykkedes skal industrien på plads. Det vil sige der skal sættes gang i en egenproduktion af solceller og det betyder opstilling af en lang række avancerede industrianlæg. Danmark har selv en del af produktionen af vindmøller, men mangler flere nøgleindustrier, hvoraf produktionsanlæg til litiumbatterier er en af de mere komplicerede.

Socialismen ser på de forskellige dele af industriproduktionen ligesom de fleste intuitivt ser på byggeriet. Skal der bygges huse er det vigtige i virkeligheden adgangen til tegl- og savværket osv. For værkerne er det vigtige adgangen til råstoffer og de maskiner der er brug for til forarbejdning af byggematerialerne. Altså kort sagt må socialismen prioritere opbygning af de dele af industrien der står for at udvinde råstoffer og bygger de robotter, automatiseringsanlæg, maskiner, og værktøjer som er basis for de højere led i produktionskæden.

Det vigtigste råstof er arbejdskraften, så basisuddannelserne skal ændres og gentænkes så de passer til den socialistiske samfundsøkonomi.

En ny balance

Forbrug af energi fordeles i øjeblikket sådan nogen lunde lige mellem produktion, transport og husholdning. Der er dog en skævhed bygget ind i denne fordeling, fordi mange af de varer der produceres transporteres fra Asien. Med socialismen vil en del af transporten forsvinde fordi vare produceres mere lokalt og ikke skal sejles rundt om kloden, til gengæld vil energibehovet til produktionen gå op.

Den hurtigste måde at elektrificere resten af transporten på, er at få så meget som muligt over i kollektive transportformer. De sidste 50 år har danske politikere talt om elektrificering af jernbanen, men det går uendelig langsomt, mens asfalten breder sig. Det væsentligste problem er, at kapitalismens trafikpolitik reelt styres af den fossile branche, flere biler og motorveje er kilde til deres profit. Det problem løser socialismen med et snuptag.

Reelt kan jernbanen relativt hurtigt elektrificeres og udbygges med flere sidespor, flere afgange og en bedre køreplan. På sigt kan der også udbygges med højhastighedstog, men de bliver nødt til at få deres egne spor, med linjeføring der har stop ved alle vigtige trafikknudepunkter. Samtidig skal det være stort set gratis at pendle med den kollektive transport.

Danmark var tidligere gode til at bygge tog og traktorer og mange andre maskiner. For at udvikle alle typer af moderne kollektiv trafik og skinnetrafik må disse evner genopfindes og fabrikker opbygges.

Det samlede kompleks af trafik i dag er en funktion af kapitalens behov, socialismen må derfor tænke alle dele igennem med en ny dagsorden ud fra samfundets behov og også udvikle en produktion, der kan reducere behov for godstransport.

I disse år er der indført et krav om affaldssortering i et utroligt komplekst system af fraktioner som ingen rigtig kan hitte rede i. Det skal forestille at være en forbedring i forhold til at brænde affaldet af i kraftvarmeværker, som er den danske ”nødløsning” på affaldsbjergene. I virkeligheden er det ikke en dårlig løsning at brænde affaldet, efter man fik udviklet systemerne til at sortere det værste metal og glas fra og brænde affaldet ved de rigtige høje temperaturer. Men både sortering og afbrænding er i virkeligheden nødløsninger, for det egentlige problem er affaldet i sig selv. Ikke den almindelige husholdnings restaffald, men de gigantiske mængder af affald der er et resultat af junkfood, bras osv. Med socialismen vil dette grundlæggende problem med affald kunne løses ved kilden, og dermed spares der uendelige ressourcer og energi.

Nye hustyper og byggematerialer vil både give sundere og billigere bygninger og huse, og bestræbelsen skal være, at alle huse på sigt er energineutrale både i drift og i materialer og i opførelsen. Der skal udvikles byggematerialer der kan holde i 100 år med begrænset behov for vedligehold og være sikret mod klimaforandringer. Det vil i praksis gøre boliger tæt på gratis. Storbyer kan godt være en god ide, men som de er indrettet i dag indebærer det ekstremt meget transport.

Landbrugets energibehov er lidt mere kompliceret at løse, men langt hen ad vejen, så kan man også udvikle landbruget med moderne typer af maskiner og gødning, så energibehovet elektrificeres 100 procent.

For socialismen er ressourcer og energi ikke spørgsmål der overlades til specialister, det er et politisk spørgsmål som løses gennem planlægning der bygger på en større diskussion, hvor alle bliver inddraget. Hvad er det egentlig vi kan uden kapitalens åg til at holde os tilbage? Hvad er det, vi kan se for os. For udvikling af den måde vi bor på, transporterer os på og arbejder på. Man kunne nytænke den måde vi har indrettet byerne, arbejdspladserne, landbrug, kultur og uddannelser. Den meget transport og centralisering er ikke en naturlov.

Vi ser hvordan at alle amerikanske teknologivirksomheder med respekt for sig selv påstår, at de arbejder for at gøre verden til et bedre sted… Det gør de fordi de ved det er med til at motivere de ansatte, indtil virkeligheden afslører de grådige ejere.

Viljen til at drive en hurtig omstilling under socialismen, på trods af vanskeligheder, kommer fra et revolutionært engagement og gåpåmod. Det brænder ikke ud så længe arbejderklassen står i spidsen, derfor er ægte socialisme, kapitalismen overlegent.

 

Læse anbefaling

Engels: Socialismens udvikling fra utopi til videnskab
Find den under Marxistisk bibliotek på Oktobernet

Socialismen og løsninger på energi – del 1
Socialismen og løsninger på energi – del 2

Læs også:

Derfor kan kapitalismen ikke løse spørgsmålet om energi – ENHED og KAMP

APKs 9. kongres: Kampen for at stoppe klimaforandringer er en kamp mod imperialismen (apk2000.dk)


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater