Asociale angreb i Aarhus Kommune – Kom til demonstration mandag d. 5. december

Kniven stikkes dybt i de sociale livsbetingelser i det budgetforslag der ligger for Aarhus Kommune 2023-2026. Fra busruter, skovbørnehaver, kulturtilbud, kørsel af specialelever, kreative værksteder for handicappede, oplevelsesmedarbejdere på plejehjem og hjælp til ældre skal der ødelægges og forringes. Som folkene bag protesten ved Rådhuset på tirsdag skriver: Aarhus står over for massive nedskæringer på alt det, vi elsker ved vores by. Derfor laver vi en kollektiv demonstration den 5. december foran rådhuset kl. 16.15-17.30.

Bag demonstrationen står gruppen Pas på Aarhus, der lægger op til en fælles protest, så altomfattende og bred som muligt. Lige så bredt som nedskæringsbudgettet vil ramme livsvilkårene i Aarhus Kommune. Og det vil ramme virkelig bredt. Det gælder både de daglige vilkår for den almindelige århusianer og de der er særligt udsatte og står til at få barberet de tilbud der giver mening i livet væk. Som det kreative værksted for handicappede og ressourcer til at skabe oplevelser på plejehjemmene.

Enhver form for krise bliver kastet i hovedet på den almindelige aarhusianer. ’Desværre, I betaler’. S-borgmester Jacob Bundsgaard udtaler til TV2 Østjylland:

“Det er hverken nemt eller ønskværdigt at gennemføre besparelser, men i den nuværende situation med en uvis verdensøkonomi og et stort pres på en række af vores kritiske velfærdsområder, er det en bunden opgave at finde den rette balance.”

På samme tid, hvor der er ubegrænsede ressourcer til krig og oprustning. Våben der ikke skaber den lovede fred, men tværtimod holder krigen kørende.

På velfærdsområdet skal der spares – og sparekataloget for Aarhus kræver nedskæringer for samlet set 247 mio. kr. i 2023 stigende til 289 mio. kr. årligt i 2024-2026. Grundbetingelserne for dagliglivet forringes groft på mange enkeltområder.

Nedslag i spareplanen bl.a

Klippekort til 30 minutters ekstra hjælp om ugen til de ældre skæres væk.
Busruter lukkes eller indskrænkes.
Besparelse på SFO’er og klubber, højere forældrebetaling til SFO.
Kontingentet i fritidsklubber og ungdomsklubber stiger.
Lukning af kommunal lejrskole.
Nedskæring på tale-hørekonsulenter.
Åbningstid i dagtilbud reduceres.
Støtte til børn med autisme skæres ned.
Højere klassekvotient for børn med handicap.
Lukning af Natursamarbejdet, herunder skolehaver og dyrehold.
Lukning af Hasle Bibliotek.
Besparelser på bo- og støttetilbud til gravide under 30 eller enlige mødre med børn under 4 år.Lukning af Hasle Bibliotek.
Driftstilskuddet til Teater Katapult fjernes

Se sparekataloget og de mere end 4000 høringssvar

SE BEGIVENHED

Tidsplan

  • Forhandlingerne om sparekataloget foregår torsdag den 15. december kl. 19.00.

  • 9. januar: Behandling i Magistraten

  • 18. januar: 1. behandling i Aarhus Byråd

  • 25. januar: Eventuelle foretræder

  • 1. februar: Endelig vedtagelse i Aarhus Byråd

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater