Revolutionære vitaminer – Enhed og Kamp nummer 4, 2022

Enhed og Kamp, APKs politiske og teoretiske magasin er på gaden med et nyt nummer. Det sætter fokus på aktuelle temaer i klassekampen og i diskussionerne om revolutionær teori.

Vi står midt i en økonomisk situation med voldsom stigende inflation.
Men hvad er egentlig baggrunden og hvorfor er det monopolerne tjener på den. Hvordan er det inflation og stagnation hører sammen i begrebet stagflation som del af den kapitalistiske økonomi.

Det belyses sammen med et andet meget aktuelt spørgsmål – energikrisen. Hvorfor er det at et land som Danmark ikke er selvforsynende med energi? Vi har teknologien, vi har naturresurserne. En bagvedliggende forklaring uddybes i artiklen ”Derfor kan kapitalismen ikke løse spørgsmålet om energi”.

Sider af klassespørgsmålet tages op i to forskellige sider.
Spørgsmålet om de intellektuelle og kommunismen, at det på den ene side kan være en enorm berigende kraft og på den anden side ikke er uproblematisk, tages op i en artikel fra det spanske marxist-leninistiske parti.
Mens en dansk artikel trækker nogle af arbejderklassens erfaringer op i kampen mod en samlet arbejdsgiver, politiker og fagtop op. Erfaringer der er skrevet ud af historien og ikke kan googles – men som er rigtig nyttige og aktuelle i klassekampen for lønninger, der dækker inflationen og de kommende arbejdsmarkedsreformer.

Fra Ecuador i Sydamerika samles erfaringerne fra den stærke protestbevægelse op i artiklen ”Da folket lukkede landet ned i juni.” Faktorer der gjorde at bevægelsen fik så massivt et omfang, udviklingen fra de tidligere folkeopstande. ”Den måde denne kamp udfoldede sig, hvad der skete i disse dage, viser elementer af, hvad der er den marxistiske opfattelse af folkekrigen.” hedder i artiklen.

Endelig behandler et stort tema i dette nr. forskellige politiske strømninger, der kalder sig kommunistiske, socialistiske og revolutionære, men hvis handlinger, politisk og teoretiske strømninger viser det modsatte.

Der ses på hvordan Kinas politik fra 1949 frem til i dag har lagt grunden til det kapitalistiske Kina, og på “Multilateralisme“, der er et nøgleelement i den kinesiske imperialismes udenrigspolitik.
Udviklingen i den revisionistiske bevægelse, og at det anti-monopolitiske demokratiske som en 2-fasestrategi forsat er strategien for 3 partier i Danmark, behandles i 2 artikler. Desuden tages den trotskistiske verdensbevægelse op.

Enhed og Kamp er APK’s politiske og teoretiske magasin

Revolutionær forandring kræver revolutionær handling, organisering, viden og teori.
Så opfordringen herfra – læs og brug Enhed og kamp.
Spred kendskabet videre.

Se det nye nr. på hjemmesiden for Enhed og Kamp

Abonner på ENHED og KAMP – online eller som trykt magasin

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne