Demokrati og Socialisme – et tema i det nye nr. af Enhed og Kamp

Det nye nr. af Enhed og Kamp, APKs politiske og teoretiske magasin tager denne gang en række vinkler op på demokrati og socialisme – ud fra et marxist-leninistisk standpunkt. Der er det borgerlige demokrati vi kender og der er det socialistiske arbejderklassens demokrati. For begrebet demokrati må altid følges op af spørgsmålet – for hvem? For hvilken klasse i samfundet?

For marxismen-leninismen betyder demokrati teoretisk, historisk og i praksis socialisme. Fordi demokrati betyder flertallets kontrol over samfundet, arbejderklassens kontrol over borgerskabet. I artiklen ”Til spørgsmålet om demokrati” ses der samtidig på hvad det betyder i den konkrete klassekamp.

Imperialismen fører krige i ”demokratiets” navn. Socialdemokratiet kalder klassesamarbejde med arbejdsgiver for demokrati. Og i øjeblikket produceres adskillige nye varianter af socialisme-teorier der hylder det pluralistiske klassedemokrati som en ny form for socialisme. En af disse teorier ”Nordisk Socialisme” af Enhedslistens Pelle Dragsted behandles i artiklen ”Nordisk socialdemokratisme – en kritik af Nordisk socialisme”.

I artiklen – ”Sovjetter – en aktuel opgave og en historisk erfaring” giver de mexicanske kommunister et meget spændende indblik i, hvordan principperne i denne form for organisering af det arbejdende folks kamp med folkeforsamlinger har udviklet klassekampen.

Men august nummeret er ikke begrænset til dette tema. Du kan også læse en analyse af den internationale situation med den sammenflettede økonomiske, politiske, sociale, energi og klima kriser, den øgede konkurrence mellem imperialistmagterne – ikke mindst USA/NATO over for Rusland og Kina og de imperialistiske krige de fører med sig, om den skærpede klassekamp og hvad opgaverne for de marxist-leninistiske partier i CIPOML er i dag.

Blive klogere på spørgsmål som hvordan militariseringen styrer dansk økonomi, hvorfor det kommunistiske partiets klassekarakter er af afgørende betydning, hvordan kommunister forholder sig til Ukraines uafhængighed og hvem den egentlige fjende er, samt den politiske og sociale baggrund for hvad der sker Tunesien.

Revolutionær forandring kræver revolutionær handling, organisering, viden og teori. Så opfordringen herfra – læs og brug Enhed og kamp. Spred kendskabet videre. Tegn abonnement, hvis du ikke allerede har – gå ind på www.enhedogkamp.dk

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne