Der må rejses lønkamp på trods af fagtoppen

Lønnen bliver mindre værd, fattigdommen stiger, mens store virksomheder rager til sig. Alle ved det, men fagtoppen skubber årsagerne over på udefrakommende hændelser og har ingen handlingsplan for at kæmpe for højere løn. Hvordan får vi lønkampen i gang nu – på trods af fagtoppen, der altid blot siger ”støt vores forhandlere” og udskyder til ’engang til næste overenskomst’ – eller næste igen?

Privat og offentligt arbejde – lønnen skal op

”Højkonjunkturen lakker mod enden affødt af udefrakommende prisstigninger”. Skriver AE rådet i en ny prognose. Krisen forventes at begynde til efteråret, og fortsætte til slutningen af 2024. Men antallet af arbejdsløse, målt i bruttoledige, stiger kun med 10.000 fuldtidsansatte til 84.000 i 2023 og 87.000 i 2024. Og inflationen forventes allerede at aftage til næste år, og falde til 3,5 pct. i 2023 og 1,1 pct. i 2024… Altså ifølge AE rådets prognose.

Virkeligheden bliver nok betydelig mere barsk end AE rådet forudsiger, bl.a. viser en ny analyse en historisk nedgang i erhvervsbyggeri.

Man påstår stadig, at mangel på arbejdskraft er det helt centrale problem. Men bemærk det underlige paradoks i at Danmark på den ene side aktuelt har høj beskæftigelse og i nogle brancher direkte mangel på arbejdskraft. Og alligevel er der ikke tegn på lønstigninger.

Arbejdere har mistet op mod 34.000 kr. i købekraft det seneste år, skriver Fagbladet 3F. Og de penge ryger direkte over til de der ejer produktionsmidlerne. Og ikke en eneste fagforening har råbt op og kaldt til handling.

Den tekniske forklaring der gives er, at arbejdsudbuddet er større end statistikkerne kan gøre rede for, herunder et stort antal arbejdere fra Syd- og Østeuropa og at der er et mørketal, fordi der er flere der må tage to job for at klare huslejen, mens syge er faldet helt ud af statistikkerne.

Fagtoppen har ”skabt ro på bagsmækken”

Men den egentlige forklaring på at lønnen ikke stiger i øjeblikket, hvor pengene forsvinder som dug for solen, er at arbejdskampe i Danmark er blevet banket tilbage. Ikke mindst fagtoppes totale sammenfiltring med monopolkapitalen har lagt en jernhånd af passivitet og accept af rammerne på kampen og givet ”ro” på bagsmækken.

Mekanismen sås tydeligt under sygeplejerskekonflikten. Ikke en eneste fra fagtoppen stillede sig op og krævede solidaritet og indkaldte til massedemonstrationer eller varslede sympatiaktioner og strejker. Tværtimod stod de på nakken af hinanden for at fordømme de aktive og kampvillige kræfter.

Fagtoppen holdt hånden over kapitalen og karakteren af konflikten var i sidste ende en politisk kamp mod regeringen og årtier med privatiseringer, nedskæringer og udsultning af den offentlige sektor.

Skal der ske noget er det nødvendigt at organisere sig på arbejdspladserne og på tværs af arbejdspladser og fag og rejse kampen i en aktiv og slagkraftig bevægelse for højere løn og højere ydelser nu. Det kan ikke vente – og venter vi på fagtoppen sker det aldrig. Det er nu kampen skal rejses og organiseres.

Link

Prøv beregneren: Så meget halter din løn efter de vilde prisstigninger | Fagbladet 3F

Prognose: Fra coronadyb til flyvende genopretning til inflationslussing | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae.dk)

Byggeaktiviteten for erhvervsbyggeri er rekordlav (smvdanmark.dk)


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater