Arbejderklassen kommer til at betale for EUs unionsplaner og statsstøtte til våbenindustrien!

EU’s stats- og regeringschefer afholdt torsdag og fredag et uformelt topmøde i Frankrig og satte turbo på unionsplanerne og statsstøtte til våbenindustrien. Der skal fortsat være balance i budgetterne og såkaldt gældsbæredygtighed for hver medlemsstat, og der skal vedtages reformer der vil “forbedre konkurrenceevnen”, “fremme jobskabelsen” og udvikle “vækstpotentialet”. Altså kort sagt, der skal spares på den offentlige velfærd, lønnen skal presses ned og arbejdstid og tempo skal skrues op. Krig er som altid godt for kapitalen og skidt for arbejderklassen.

EU’s stats- og regeringschefernes uformelle topmøde i Versailles, vedtog at de vil gennemgå alle eksisterende investeringsplaner og udforme en ny vækst- og investeringsmodel frem mod 2030. De tre hovedpunkter er fortsat:

  • Styrkelse af medlemslandenes og EU’s militær.
  • Skifte fra gasleverandør fra Rusland til USA og Saudi-Arabien, (selvom de fører krig mod Yemen).
  • En økonomisk spareplan, så der bliver råd til oprustning.

Allerede i december 2021 besluttede EU at øge budgettet for sikkerheds og forsvarsområdet, med sigte på at blive en selvstændig militær magt i tæt samarbejde med NATO. Dette budget skal nu øges endnu mere, med en betydelig andel til investeringer med fokus på “identificerede strategiske mangler” og på “indkøb af forsvarskapaciteter”, der er udviklet i samarbejde indenfor EU. Altså direkte statsstøtte til EU’s våbenindustri. Herunder: Militarisere uddannelser og forskning indenfor energi, IT og rumfart. Styrke kontrol med information. Sikre at infrastruktur er dimensioneret efter militær mobilitet i hele EU.

EU’s mål om at skifte fra fossile energikilder tages op til revurdering, nu handler det først og fremmest om “forsyningssikkerhed”. Eller rettere at udfase afhængighed af russisk gas-, olie- og kulimport, ved at sikre forsyninger af LNG (flydende gas på tankskibe) fra USA, Mellemøsten og Afrika, samt udvikling af produktionen af biogas og brint.

Ruslands krig mod Ukraine er kort sagt kommet som manna fra himlen til våbenindustrien og den fossile energisektor i USA og andre lande. Det er samtidig en drøm der går i opfyldelse til alle der presser på for at bygge gigantanlæg, der skal producere brint ved hjælp af vedvarende energi. Situationen udnyttes som anledning til at trække alle de mest klimaskadelige teknologier ind i varmen.

Krigen bruges også som argument for at sætte mere tempo i sammenkoblingen af det europæiske gas- og el-net og fuldt ud synkronisere el-nettet i hele EU, så markedskræfterne har frit spil til at bestemme priserne. Vi har allerede set hvordan de store energimonopoler har sendt priserne på himmelflugt og skovler penge ind mens arbejderklassen betaler prisen.

Krigen betyder også at fødevarepriserne er skudt i vejret. Rusland og Ukraine står bl.a. for næsten halvdelen af verdens hvedeproduktion til eksport. EU vil derfor øge den europæiske landbrugsproduktion og kapacitet til oplagring af fødevare. Det vil igen give gode dage for alle i branchen for plantebeskyttelse (gift) og kunstgødning. EU’s investeringsbank skal stå klar til at støtte det hele, også våbenindustrien, med risikovillige lånegarantier, til det EU-eliten bestemmer.

På EU-topmødet blev Ukraines, Moldovas og Georgiens ansøgning om ”straks EU medlemskab” ikke anerkendt. De lande skal som alle andre først underordne hele deres lovgivning under EU, herunder EU’s Centralbank og EU’s domstol før de er velkomne i ”familien”.

EU’s ambitioner er kort sagt ikke forandrede af krigen, det handler stadig om at styrke monopolkapitalens krav til det indre marked i alle dets dimensioner, styrke finansmarkeder, sikre finansiel stabilitet ved skære ned, uddybe kapitalmarkedsunionen og fuldføre bankunionen. Osv. osv.

EU’s krav til landenes nationale finanspolitik er fortsat, at der skal bruges flere penge på industrien og der skal være balance i budgetterne og såkaldt gældsbæredygtighed for hver medlemsstat, og reformer der vil “forbedre konkurrenceevnen”, “fremme jobskabelsen” og “udvikle vækstpotentialet”… Alt dette ordgejl handler om at lønnen skal presses ned og arbejdstid og tempo skal skrues op. Krig er som altid godt for kapitalen og skidt for arbejderklassen.

Danmark ud af EU!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne