Vibeke Kline Frost: Et oprør med fokus på forandring

I dag står vi sammen her, for at markere en meget vigtig dag.
Kvindernes internationale kampdag.
En dag med fokus på feminisme og ligestilling.

Kvindernes internationale kampdag er blevet en vigtig mærkedag hjemme hos mig. Både min mand og jeg er uddannet sygeplejersker, og har begge alle dage været indigneret over den manglende ligeløn indenfor vores fag.

Derfor har vi gentagne gange brugt dagen på at sætte fokus på uligeløn.

Grunden til at jeg nævner dette, det er fordi ligestilling og feminisme for mig ikke kun handler om kvinde-kønnet – det handler om så meget mere.

Det at være kvinde i år 2022 er nuanceret. Kvindelighed er op til fortolkning, og det at gøre sit køn på den måde man ønsker, er blevet langt mere acceptabelt. Det er vigtigt – for det er vigtigt at kunne være den man har lyst til at være, defineret af én selv og ikke af samfundskonstruerede kasser.

Diversitet har trange kår, trods de flere kategorier – for det har også medført adskillige holdninger ift. kønsidentitet som noget der kan udvaske kvindelighed eller kvindekønnet. Der er jeg lodret uenig.

Man skal gøre sit køn præcis som man selv ønsker og som passer til den man er.

Så godt nok står vi i dag sammen om et kvindeoprør – jeg kan ønske at det bliver et opgør med prædefinerede rammer og strukturer, som udfører strukturel sexisme.

For hvis der er én ting der er blevet soleklart gennem det sidste år, hvor jeg sammen med en masse andre seje mennesker har kæmpet for et opgør med Tjenestemandsreformen – så er det at der findes alt for mange rigide og forstokkede strukturer, som udfordrer de socialt konstruerede kategorier vi har i vores samfund.

For når samfundet rykker sig og forandres, men strukturerne ikke gør – så kalder det på et opgør og et oprør.

Derfor bliver vi nødt til at tale om ligestilling på flere områder, så vi har plads til diversitet.

Vi bliver nødt til at tale om rettigheder og handlemuligheder som kan være forskellige, alt efter hvordan man indretter sin tilværelse.

Vi skal råbe højt om hvordan Danmark på globalt plan i 2021 er gået fra en 15. plads til en 29. plads på verdensranglisten der belyser ligestilling mellem kønnene. Vi stagnerer ikke kun – vi regredierer på ligestillingsområdet.

Kvinder der går tilbage i antallet af bestyrelsesposter, eller bare andelen af kvinder i bestyrelser.

Kvindekønnet der påtvinges værdier, i stedet for at man som kvinde selv kan få lov til at vælge hvad der er værdifuldt.

Pædagogik og undervisning der påtvinger børn at handle og agere på en bestemt måde, betinget af deres køn og ikke betinget af deres person.

Kvinder der oplever stigma i sundhedsvæsenet, med historiske tråde tilbage til da man tænkte kvinder som ”hysteriske” og ikke kunne tale fornuftigt for sig selv, i forhold til deres egen krop.

Strukturel ulighed i form af en lønindplacering med afsæt i forældede kønsnormer, som til stadighed accepteres den dag i dag, og som er skabt af politikerne inde i Folketinget.

Dagsordenerne er mange – og det er vigtigt at vi får taget hånd om dem hver og én. Men det er også vigtigt at vi giver plads til hinanden.

Der hvor jeg ser den største udfordring ligger – det er når vi ikke rummer hinandens forskellige syn på det at være kvinde eller hvordan man oplever at opnå ligestilling hos en selv eller fx i ens familie, at dagsordenerne bliver tabt på gulvet.

Jeg ønsker mig at vi kan stå fast ved os selv, at tro på vores egne holdninger og intuition – og samtidig møde andres syn og holdninger med åbenhed og mildhed.

Den verden vi har lige nu, er indrettet af traditionelle maskuline og patriarkalske værdier. Det nytter ikke noget.

Vi skal have en verden hvor der er balance – det får vi ikke ved at gøre mere af det samme og ved at reproducere allerede prædefinerede fortællinger – det gør vi ved at gøre noget nyt.

Jeg håber at dette oprør vil være et oprør med fokus på forandring – og med fokus på at gøre kvindelighed på lige præcis den måde man selv ønsker, men at vi samtidig sammen kan ændre strukturer til det bedre – og ikke så flere føler sig klemt.

Møde hinanden med åbenhed og nysgerrighed.

At være kvinde som lige præcis du vil – og at vi sammen kan forandre verden henimod mere ligestilling, diversitet og mangfoldighed.

Rigtig god kampdag til jer alle

Se mere til 8. marts – kvindeoprør på den fælles facebookside

Se også reportagen med billeder, taler og indtryk fra København – Århus – Odense
Kvindeoprøret var på gaden på kvindernes internationale kampdag
KPnet 9. marts 2022

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne