Sevgi Curdt: Vi er stolte af vores arbejde – og vi er rasende!

Jeg stod også her ved demonstrationerne på Rådhuspladsen til støtte for sygeplejerskerne, da strejkerne var på sit højeste. Vi demonstrerede både for sygeplejerskerne og – ligesom i dag – for alle omsorgsfag, for pædagoger osv.

Denne 8. marts skal ses i direkte forlængelse af denne fælles kamp.

Fordi vi skal fortsætte kampen på alle måder.

Vi kvinder er stærke. Alle os der er her i dag vi er stolte af vores fag, stolte af vores arbejde – og vi er rasende!

Vi er rasende over ikke at kunne lave vores arbejde ordentligt, fordi vi er alt for få, fordi vi har elendige arbejdsvilkår.

Vi er rasende fordi den manglende ligeløn er udtryk for den ringeagt og nedværdigelse kvinder bliver mødt med i hele samfundet.

Den ulige, uværdige behandling af kvinder er med til at danne grobund for sexisme og vold mod kvinder.

Alt dette vil vi gøre op med.

EU og politikerne kræver øget privatisering og påstår det er en løsning.

Sådan noget vrøvl, hvorfor skal det blive bedre af, at der kommer en kapitalgruppe ind og skal tjene penge på pleje af borgerne!

Privatisering betyder endnu værre forhold for de ansatte, og hvor mange konkurser har vi ikke oplevet i de private hjemmeplejer.

Vi vil fortsætte kampen for ligeløn og værdige arbejdsvilkår. Jeg er sikker på, vi kommer til at se SOSU-arbejderne tage kampen op, med måske punktstrejker og andet. Vi har strejket før.

God kampdag

Se mere til 8. marts – kvindeoprør på den fælles facebookside

Se også reportagen med billeder, taler og indtryk fra København – Århus – Odense
Kvindeoprøret var på gaden på kvindernes internationale kampdag
KPnet 9. marts 2022

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater