Krigsoprustningen betales med sundheds- og omsorgskroner

Efter et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn mandag aften har regeringen fået opbakning af Folketingets partier til yderligere bidrag til ”NATO’s afskrækkelsesmission” over for Rusland. Det er skattekroner der igen vil blive taget fra en blødende sundheds-, uddannelses- og omsorgssektor.


I regeringens USA-styrede plan for vanvittig oprustning er den danske befolkning og arbejderklasse både udset til at betale med risikoen for at ende som bombemål og med en udsultet offentlig velfærdssektor. Regeringen og medierne har som med én mund skruet fuldt op for krigspropagandaen: Det er ganske vist – ”Rusland angriber lige om lidt – giv agt – oprust!”.

Der spredes helt bevidst en fornemmelse af utryghed og fare, der skal få os til at acceptere en grænseløs finansiering af våben og nye udrykningsstyrker, klar til krig. Mens regeringen med kynisk hånd fastholder at skære ned på sundhed, pleje og uddannelser.

Når det gælder ’afskrækkelse’ er der ingen grænser. Penge er ikke et problem. Kampfly til Bornholm, mobilisering af udrykningsbrigaden, fregat til Østersøen er alt sammen kun begyndelsen på en ny fase med et voldsomt opskruet krigsbudget. Vi skal jo med Mette Frederiksens ord fastholde vores plads i kernen af NATO og følge USA’s plan for at fastholde pladsen som imperialistisk supermagt nr 1.

Hvis landet, som regeringen ønsker det, åbner sig for amerikansk militær, soldater og oplagring af våben og materiel vil det koste uanede milliardbeløb. Der vil blive stillet alle de faciliteter til rådighed som USA kræver, her vil statskassen være uden bund og loft.

Vi har allerede set, hvordan Flyvestation Skrydstrup er ombygget på amerikansk diktat. Og alene kampflyene, der også er anskaffet som en del USA’s krigsstrategi er anslået til at koste minimum 56,4 mia.

Udvides ’forsvars’budgettet til de 2% af BNP som Mette Frederiksen lover, er det en forøgelse på 10 milliarder om året! Og hertil kommer regeringens åbenhed overfor ekstra særbevillinger og krigsdeltagelse når USA kalder.

Vi må sige det højt og klart: NEJ til krigsforberedelserne! NEJ til amerikansk militær i Danmark!
Skattekronerne skal bruges til at opruste sundhed, uddannelse og omsorg til gavn for den almindelige befolkning!

Læs også

Ingen forhandlinger og aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne