Ny bog: For et revolutionært brud med kapitalismen

Beretningen til Arbejderpartiet Kommunisternes 9. kongres, og de andre dokumenter der blev vedtaget, er nu udgivet samlet i en ny bog. Beretningen og de vedtagne resolutioner, giver et aktuelt, omfattende og virkeligt enestående klart indblik i kapitalismen og imperialismen i vores tid og arbejderklassens og kommunisternes opgaver. Bogen kan læses af alle der har interesse i politik, og er især til dig der ikke længere vil nøjes med ord og tomme løfter, men er afklaret med at systemet ikke kan forbedres. En fremtid uden udbytning kræver et revolutionært brud med kapitalismen.

Arbejderklassen i Danmark og i resten af verden, står her i begyndelsen af 2020’erne på mange måder i en helt unik politisk situation. Terrorkrigene har afsløret, at det ikke er fra de imperialistiske stormagter der kommer udvikling, fred og demokrati. De seneste år har også afsløret at kapitalismen heller ikke vil komme med løsninger på klima- og sundhedskriser. Verdens rigeste kapitalistiske økonomier i G20, er ikke garanti for fred og fremskridt, men garanti for krig og massedød. Rusland, Kina, USA og EU med hver deres militæralliancer er i gang med at skridte fronterne af og forberede nye krige om verdens opdeling, mens en ny økonomisk verdenskrise er under opsejling, og den globale ulighed og flygtningestrømmene vokser dramatisk.

I Danmark har snart 3 år med Mette Frederiksens socialdemokratiske regering afsløret hulheden i det borgerlige demokratiske spil. Det er det danske erhverv og dansk industri der styrer landet uanset farven på regeringen. Og socialdemokraterne har fortsat årtier med nyliberalistiske nedskæringer og udliciteringer af den kollektive velfærd og nedbrydning af arbejdere og arbejdspladser. Fagtoppen og overenskomstsystemet i Danmark og Norden står afsløret som borgerskabets forlængede arm.

I beretningen fremstiller APK i en nem tilgængelig form partiets analyse og vurdering af den politiske situation i Danmark og internationalt, og bogen indeholder samtidig en række handlingsanvisninger for udvikling af klassekampen og fagoppositionen. Både organisatorisk, konkret politisk, teoretisk og ideologisk.

Bogen viser partiets marxistisk-leninistiske fundament bragt i anvendelse på en tid der har gigantiske spændinger i hele den imperialistiske verdensorden, hvor alle modsætninger skærpes, og hvor den kapitalistiske produktionsmetode har afsløret sig for verden som en retning ud over afgrunden for alt levende, og monopolborgerskabets og fagtoppenes falske løfter står afsløret af virkeligheden.

De bevidste lag i arbejderklassen søger efter svar og alternativer. Denne nye bog giver et klart bud på det revolutionære alternativ til kapitalismen.

Bogen indeholder også et afsnit om partiet selv, og i beretningens sidste del gives et levende billede af den selvforståelse APK har. APK ser socialismen som fremtiden, ikke en fjern drøm, men en kamp der skal med i vores forståelse af hver eneste handling.

Forordet
Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), der blev stiftet i 2000, holdt sin 9. kongres i september 2021. Op til 9. kongres debatterede hele partiet, samt kredsen af sympatiserende omkring partiet, udviklingen i klassekampen, partiets rolle samt gennemførte studier af udvalgte marxistisk-leninistiske tekster for ideologisk afklaring og inspiration.

Et grundigt arbejde gennemførtes før kongressen, hvilket ledte til en kongres med et godt ideologisk og politisk niveau og en høj grad af enighed. Dette arbejde udførtes i tråd med, og styrkedes af APK’s deltagelse i Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML.

Dorte Grenaa aflagde på kongressen CentralKomiteens virksomhedsberetning. Beretningen blev godkendt af kongressen.

8 andre dokumenter blev vedtaget af kongressen. Disse blev, ligesom beretningen, grundigt og uddybende behandlet.

I denne bog fremlægges kongresdokumenterne samlet.

Dertil indeholder denne bog et par korte introducerende og forklarende tekster om APK. Disse tekster er udarbejdet i den forgange kongres­periode, til brug for de som søger viden på APKs hjemmeside www.apk2000.dk, teksterne er kun let bearbejdet til bogform her.

For de følgende dokumenter har vi opfordringen:
Læs dem, brug dem, del dem!

Centralkomiteen
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

VORES NYE BOG KAN KØBES NU!
For et revolutionært brud med kapitalismen
Beretning og dokumenter fra Arbejderpartiet Kommunisternes 9. kongres, 2021
100 DKK

Udgivet på Oktober Forlag 1. februar 2022
120 sider
A5-format paperback
Køb den i Oktober Bogcafe
København: Vesterfælledvej 1B, 1750 Kbh.V
Odense: Skibhusvej 100, 5000 Odense C
Århus: Ny Munkegade 88 kld., 8000 Århus C

Eller bestil online på www.enhedogkamp.dk/butik

Se også APK’s hjemmeside


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne