Serviceassistenterne på OUH nedlagde arbejdet i protest mod de umulige arbejdsforhold

Fredag morgen nedlagde serviceassistenterne på Odense Universitetshospital arbejdet og demonstrerede udenfor indgangen ved patienthotellet i 20 minutter. I et opråb siger de fra overfor at blive pålagt ekstraarbejde uden at få flere ressourcer, og samtidig blive udsat for konstante trusler om udlicitering og besparelser. Markeringen foran arbejdspladsen er klart signal om at flere og flere grupper siger fra overfor det urimelige arbejdspres og lavtløn i det offentlige.

Billedet er fra en tidligere morgenstrejke på OUH, hvor sygeplejersker og flere andre faggrupper nedlagde arbejdet

Situationen, som serviceassistenterne sætter fokus på viser meget tydeligt, hvordan det der sker på sygehusene hænger sammen. Når den ene gruppes overbelastning bliver uudholdelig skubber ledelsen den videre til andre faggrupper.

Serviceassistenternes primære opgaver er rengøring og patienttransport, men det arbejde kan ikke længere nås, fordi assistenterne gennem et stykke tid er blevet pålagt at servere mad, rede senge og alle mulige andre praktiske opgaver, som sygeplejerskerne ikke kan nå – fordi de også er overbelastede i sundhedsvæsenet, der er så nedskåret, at det ikke kan klare en epidemi uden at måtte svigte og negligere andre patienter.

– Det er kun et spørgsmål om tid før en patient bliver glemt midt i travlheden og ikke kørt op til sin opperation, og så spilder vi både vores kollegaers og patienternes kostbare tid, forklarer en af assistenterne til TV2 Fyn.

– Tid til kvalitet og ordentlige arbejdsforhold står øverst på vores krav til ledelsen. Men ledelsen har nægtet at ansætte flere, vi skal bare lige gøre det smartere får vi at vide… det er som om vores ledelse simpelthen ikke regner det arbejde vi udfører på hospitalet.

– Vi har fået nok. Så simpelt udlægger en af serviceassistenterne hendes og kollegernes markering af deres utilfredshed med arbejdsforholdene til TV2 Fyn.

– Vi er undernormeret, vi får lagt flere og flere opgaver over, og vi bliver ikke tilgodeset i forbindelse med de ekstra penge, der er blevet uddelt gennem dels ubetalte lønudgifter og vinterpakken. Og nu også januarpakken, der er vi blevet forbigået. Ikke at det nødvendigvis er penge vi vil have, men vi er skåret fuldstændig ind til benet normeringsmæssigt.

– Vi står jo også og ser ind i, og det får vi tit at vide, at der snart kommer ekstern kontrol på rengøringen, og som sagt; vi kan ikke både lave mad, køre patienter og gøre rent på samme tid.

– Så vi er pressede, rigtig pressede.

Ordlyden i løbesedlen der blev delt ud fredag morgen:

Nu er det nok

Vi serviceassistenter er trætte af

  • dårlige arbejdsforhold
  • dårlig ledelse
  • dårlige normeringer
  • at blive pålagt ekstra opgaver uden at få flere ressourcer
  • at blive set ned på
  • at blive forbigået i Folketingets og Regionsrådets ekstra puljer.
  • Konstante trusler om besparelser i vores faggruppe

Lad os stå sammen som kollegaer, når vi samles foran patienthotellet for at vise, at vi har fået nok.

Link:

Oprør på OUH: – Vi kan ikke både lave mad, køre patienter og gøre rent på samme tid | TV2 Fyn


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne