Strategi for øget militarisering af dansk industri

Danmarks uddannelses- og industripolitik skal, ifølge den socialdemokratiske regering, opdateres i en militaristisk retning. Den nye strategi skal gøre krig til en god forretning for dødens købmænd, og give flere unge til jobs i den forsvarspolitiske industrisektor. Den skal forberede Danmarks infrastruktur til de kommende aggressionskrige.
Strategien er en dansk udmøntning af NATOs og EUs krav om oprustning, men det danske borgerskab har også selv blod på hænderne og vil tjene krigsmaskinen.

Regeringen har lanceret en opdatering af Den nationale forsvarsindustrielle strategi fra 2014. Den nye plan fortsætter oprustningsambitionerne, og kravene fra NATO og EU om at bruge mange flere penge på krigsindustrien.

Strategiens formål er at understøtte udviklingen af en større, stærkere og mere bæredygtig dansk forsvarsindustri. Hele det forsvarsindustrielle område skal have bedre forhold (rammevilkår). Og der skal være fokus på at bygge bro mellem offentlige universiteter og privat militærforskning, udvikling og krigsførelse.

Forskruet billede af virkeligheden

De senere år har Folketingets Forsvarsudvalg afholdt flere høringer, om IT sikkerhed og informationskrigsførelse, og de elementer indgår som en del af den nye plan. Selvom netop militarisering af disse spørgsmål har vist sig at være fuldstændigt i modstrid med befolkningens og civilsamfundets interesser.

Den størst mulige IT sikkerhed opnås nemlig gennem åbenhed og udvikling. Militarisering betyder pr. definition at alt bliver top hemmeligt, og dermed bliver det naturlige åbne og internationale samarbejde mellem civile virksomheder og myndigheder og uddannelser, lukket ned. Det er dyrt, og det bremser udviklingen. I stedet vil koordinering ske gennem militærets efterretningstjeneste og deres fjendebilleder vil bestemme hvem der må samarbejdes med om hvad.

Når det kommer til informations krigsførelse så har virkeligheden vist at det slet ikke kan varetages af private virksomheder. De har intet andet princip end profit, og både de traditionelle medier og de nye sociale medier har vist sig at fremme reaktionen og de største virksomheders interesser. Ambitionen om at militarisere kontrollen med informationsstrømme, vil fastholde et totalt forskruet billede af virkelighed, hvor man skal glemme storkapitalen og dens indflydelse, og tro på at Rusland og Kina er verdens eneste virkelige problem.

Konflikter i Danmarks nærområder

Den nye strategi fremhæver også øgede krav til dansk sømilitær formåen. Der skal bruges flere penge på udvikling af dansk maritim industri, der kan imødekomme operative behov på forsvarsområdet. Handelsflåden skal i tilfælde af krise eller krig være klar til at kunne anvendes til at flytte materiel, forsyninger og krigsmateriel til konfliktområder, hvilket både har betydning for Danmark og allierede og partnere.

Man skriver i strategien at ”NATO anser det danske landterritorium som opmarch- og gennemgangsområde. Her er etablering af lokalt søherredømme inklusive sikring af sejlrender vigtigt omkring vores modtagehavne for at sikre, at forsyninger og forstærkningsstyrker kan tilgå via søvejen.”

I tilfælde af en krig et eller andet sted på kloden skal Danmark tilsyneladende være klar til at kunne lukke ned for de internationale transportveje i Østersøen. Det står der ikke direkte, men når man ser på at USA har forsøgt at lukke ned for Rusland i Arktis, og i Sortehavet og i Syrien og alle mulige andre steder hvor Rusland har adgang til det åbne hav, så er det svært ikke at se strategien som helt konkret krigsforberedelse.

Power-to-X greenwashing af militæret

Folketingets ambitionen om at bygge gigantiske anlæg i Nordsøen, der skal omdanne strøm fra vindenergi til brint og derfra i kombination med CO2 producere såkaldt grøn diesel, er også en stor del af den nye militærstrategi. Projektet med energiøer afsløres i praksis som et militært forsøgsanlæg, der skal vise vejen frem mod kommende besættelser, hvor man vil gøre baser selvforsynende.

Forestillingen er at de teknologiske løsninger på brændstof kan integreres i Forsvarsministeriets kapaciteter på sigt, og være med til at gøre Forsvaret mindre afhængig af fossile energikilder. Erfaringer fra besættelsen af Afghanistan viste, at det kan kræve ca. 12 liter benzin at transportere én liter til en missionsbase i Afghanistan. Det gjorde forsyningskæden med langsommelige tankvogne til et svagt og dyrt led. Power-to-X kan blive dansk forsvarsindustris grønne eksportmuligheder ude i verden. Skriver man i strategien… En absurd forestilling der slet ikke tager højde virkeligheden. Brint er endnu mere eksplosivt end diesel, så det ikke er noget man vil have med ud i en krigszone. Spørg bare Hindenburg. I praksis er det et forsøg på greenwashing af militæret.

Lobbyistgruppe for F-35-kampflyet

Strategien har også et lille afsnit om F-35 det dyreste våbenindkøb i Danmarkshistorien. Ambitioner er at tjene guld på at levere reservedele til det forsinkede kampfly. Og her er etableret en lobbyistgruppe kaldet ”Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA”. Den består af en gruppe af myndigheder og industrielle aktører, der arbejder for at styrke samarbejdet med Danmarks amerikanske partnere i forbindelse med anskaffelsen af F-35-kampfly til Forsvaret.

Partnerskabet arbejder, blandt andet igennem business-to-business arrangementer og andre eksportfremstød i både Danmark og USA. I samarbejde med danske, og amerikanske virksomheder og amerikanske myndigheder.

Forretningen går strygende, danske virksomheder modtaget ordrer for ca. 3,7 mia. kr. relateret til udvikling og produktion af F-35. Død er penge. Danmark leverede også udstyr til Israelernes F-16 kampfly så de bedre kunne myrde palæstinensiske børn.

Dygtige ingeniører søges

Det eksisterende samarbejde mellem industrien og universiteterne skal omfavne forsvarsindustrien “til gavn for innovationen i dansk erhvervsliv”. Skriver regeringen… Regeringen ser potentiale i, at forsvarsindustrien i højere grad benytter de etablerede civile klynger. Derudover er der potentiale i, at forsvarsindustriens generelle forretningsrelaterede udfordringer og muligheder støttes via rådgivningstilbuddene i det danske erhvervsfremmesystem.

At udvikle ny våbenteknologi kræver en stor stab af veluddannede mennesker, og dem er der mangel på. Derfor skal videnskabelige institutter og Danmarks tekniske universitet, fyldes med reklamer fra industrien, og ønsker man et job, skal man have arbejdet på et eller flere studie projekter der er sponsoreret af den private sektor. En af ambitionerne med strategien at sælge forsvaret som et område med fokus på kunstig intelligens og droneteknologi der også kan bruges civilt og til beredskabet i civilforsvaret. Ungdommen skal rekrutteres så der kan tjenes penge på ødelæggelse i stedet for en fredelig fremtid. Kapitalismens gennemtænkte strategi i en nøddeskal.

Læs også: NATO topmøde 2021 militarisering af medlemslandene

Læs hele strategien for dansk forsvarsindustri på Forsvarsministeriets hjemmeside


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne