NATO-topmødet 2021: Militarisering af medlemslandene og global offensiv

NATO har holdt topmøde d. 14. juni, og det står klart bekræftet, at alliancen ufortøvet ruster til krig og tegner nye offensive planer for at fastholde USA og Vesten som dominerende imperialistiske magter. Til det formål bindes medlemslandene sammen i en endnu tættere alliance med mere central styring, både politisk og militært. NATO er en offensiv krigsmager og en kæmpe fare for verdens folk.

De NATO-allierede – dødens købmænd og krigsmagere

Topmødet slog fast at kursen sættes hårdt mod hårdt både ifht Rusland og Kina. Rusland skal rette ind efter USA’s røde linjer og verdensorden. Så kan der holdes ’fred’ på USA’s betingelser og krudtet og den imperialistiske rivalisering kan rettes mod den store konkurrent og udpegede fjende nr 1 – Kina.

NATO’s 2030-plan blev lagt fast med krav om øget militarisering og styrkelse af medlemslandenes eget militær. Det militære felt er udvidet, så NATO’s musketered også skal gælde cyberangreb, et af de områder, hvor NATO og USA går ud med ’røde linjer’ og anklager mod Rusland.

Konfrontationen med Rusland er ikke dæmpet, NATO stiller krav om russisk tilbagetrækning fra Ukraine og fuld støtte til Ukraine, der stadig benævnes som et kommende medlemsland. Den militære tilstedeværelse i ’det fremskudte forsvar’ ned gennem Østeuropa fastholdes på fuld styrke og med fornyede anklager om russisk aggression.

Faren for at en krig kan eksplodere i Europa eller i Arktis er absolut ikke blevet mindre. Atomvåben arsenalet er fornyet og USA/NATO’s strategi har for længst forladt idéen om at opretholde ’en terrorbalance’, men bygger på muligheden af at gennemføre et ’slå-først-angreb’.

For at sikre større deltagelse fra medlemslandene i krigsmissioner skal der skabes en fælles fond til finansiering af disse, så økonomi skal være en mindre hindring. Ikke sådan at forstå, at landene skal hælde mindre i krigskassen, det skal blot ikke være afhængigt af at ét land kan se sig selv stå for den økonomiske side af en konkret udsendelse af tropper, de skal fremover kunne betales af en fælles krigsfond.

NATO fremhæver i sin erklæring fra mødet, at alliancen er dybt involveret i Ukraine, på Balkan, i Sahel-området i Afrika, i Asien, Mellemøsten, Libyen – i Sverige og Finland. Det være sig med tropper, politisk samarbejde og krav til reformer, med militære alliancer, oprustning og indblanding, og der arbejdes for at skaffe nye alliancepartnere og medlemmer. Det er den offensive globale kamp om verdensherredømme der er sat på dagsordenen. USA er trængt tilbage som supermagt, men besidder stadig langt det stærkeste militær og har militærbaser og våben på alle kontinenter og vil slås med alle midler for at fastholde sin plads i det imperialistiske hierarki.

Topmødet konkretiserede NATO’s 2030-plan i 9 punkter
Kort fortalt indeholder planen:

1. Mere politisk styring og militarisering: De enkelte medlemslande skal i højere grad styres af NATO når det gælder udenrigspolitik, våbenproduktion/køb og salg. Flere politiske styringsmøder, og udenrigsministrene skal koordinere med NATO.

2. Styrket oprustning: Kursen mod højere militærbudgetter og forpligtelser skal fortsætte. I 2024 skal opnås minimum 2 % af BNP og minimum 20 % heraf skal bruges til våbenindkøb. De enkelte lande skal kunne stille med tropper til hurtig udrykning.

3. Større koordinering og stærkere underlæggelse under NATO: De enkelte medlemslande skal i højere grad være en brik i NATO’s overordnede plan. Højere militære udgifter, fælles investeringer, flere fælles krigsøvelser.

4. Bevare eller opbygge et teknologisk forspring: Medlemslandene indgår i et offentlig-privat udviklingsarbejde indenfor kritiske teknologier (DIANA), der skal booste NATO’s forrang og samordne teknologierne, så de er kompatible medlemslandene imellem. Hertil kommer en økonomisk NATO-innovationsfond, der skal styrke investeringer i våbenteknologi.

5. Opretholde en “regelbaseret international orden”. Dvs de regler NATO og USA sætter. Og ikke mindst at få nye alliancepartnere og nye NATO-medlemmer verden over, der indgår i NATO’s regler og orden. Inklusive et stadigt tættere samarbejde med EU. Verdens problemer opgøres som værende ”autoritære lande som Rusland og Kina, der ikke deler vores værdier”.
At ”sikre en regelbaseret verdensorden” kan kun opfattes som at sikre den vestlige imperialismes magt i verden i kamp med rivalerne Rusland og Kina. Med alle midler og i den stærkest mulige militære og politiske front.

6: NATO skal øge den militære indsats i partnerlande og nabolande. Dvs udvide NATO’s magt i ikke-medlemslande. Stille krav om militære reformer, indføre alliancens våbensystemer, træne landenes militær osv. Og være klar til at rykke ind med tropper.
Som det udtrykkes: ”At styrke partnere og træne lokale tropper er den mest bæredygtige og udgiftseffektive metode…og NATO har en lang række af erfaringer med dette”.

7: Bekæmpe og tilpasse sig klimaforandringer. NATO vil sikre sig en rolle i hele dette spørgsmål. For det ene sikre sig at kunne operere under alle klimabetingelser – ekstrem varme og kulde, med stigende vandstand i havene og under naturkatastrofer. De vil også sikre global overvågning, hvor klimaovervågning og overvågning i almindelighed matcher sammen. Og så skal NATO selvfølgelig være ’grøn’ – ligesom kapitalismen i det hele taget har taget dette til sig som et uomgåeligt modeord.

8: NATO’s strategi skal videreudvikles. Topmødet besluttede at revidere NATO’s strategi feem til næste topmøde, tilpasset den nuværende situation, dvs en opgradering ifht et konfliktniveau, hvor den vestlige imperialisme går op i højere gear i rivaliseringen med Rusland og Kina. Til fare for alle verdens folk, der både skal betale for oprustningen og er udset som ofre i krigene der føres om ejerskabet og kapitaliseringen af verdens ressourcer og værdier.

9: Øget investering i NATO. Topmødet fastlagde et fælles ansvar for at styrke NATO, poste penge i fælles militær – fælles krigsmissioner – store militærøvelser. NATO lægger sin klamme hånd på livet i medlemslandene, NATO’s budgetter breder sig både over den militære del og den civile infrastruktur – som også er militær. Alt skal rettes ind efter krigens hensyn.

Se planen fra NATO for “Nyt strategisk concept”

Click to access 2106-factsheet-nato2030-en.pdf

På NATO’s topmøde i 2022 vil der på baggrund af 20230-plnen blive formuleret et “Nyt strategisk koncept”.

Danmark ud af NATO!
På alle måder er NATO farlig. For alle landes befolkninger. Det hjælper ikke at være på den ene eller anden side i de imperialistiske krige eller at følge vores eget borgerskab ud i oprustningsspiralen. Vi må sige Nej til Danmarks oprustning og krigsdeltagelse og slås for at komme ud af NATO – for at kunne modgå og svække imperialisterne og deres krigsforberedelser. Ligesom folk i resten af verden går op imod deres eget lands krigspolitik, eller kæmper mod besættelse, kup og imperialistisk indblanding.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater