Solhan massakren i Burkina Faso – imperialismen bruger terrorgrupper mod befolkningen

Imperialistiske kræfter er dybt involveret i Sahel regionen i Afrika i jagten på landets ressourcer. Herunder også Danmark, der under fransk ledelse deltager i militære operationer under dække af at bekæmpe terrorisme. Tværtimod er terrorgrupperne et instrument for at beholde et neo-kolonialt greb om befolkningen i samarbejde med lokale reaktionære regeringer. Det Revolutionære kommunistiske parti i Volta, Burkina Faso beskriver her situationen og kampen for revolutionær forandring.


Udtalelse fra Det Revolutionære kommunistiske parti i Volta, PCRV om Solnan massakren

Arbejdere i alle lande, forén jer! (Karl Marx)

Onsdag d. 2. juni 2021 tilfangetog VDP (Frivillige til forsvar for fædrelandet) i landsbyen Solhan en ung terrorist, der var velkendt for befolkningen i området.

Efter forhør blev han løsladt dagen efter, d. 3. juni efter ordre fra oven. På stedet truede han med gengældelse overfor befolkningen på grund af den ydmygelse han havde været udsat for.

Om aftenen d. 4. juni omkring kl 2 om natten brød bevæbnede mænd ind i to guldudvindings steder i landsbyen Solhan. Det var under et udgangsforbud udstedt af guvernøren for Sahel regionen, og derfor var beboerne i området tvunget til at vende tilbage, da terroristerne gennemførte en massakre gennem flere timer.

Gamle mennesker, unge og børn, og selv repræsentanter for ODJ (Organisationen af demokratiske unge) og aktivister fra Yagha var blandt ofrene.

Terroristerne kunne forlade stedet roligt og uforstyrrede, på trods af at en militærafdeling var udstationeret 15 km fra Solhan i byen Sebba. Den næste dag, d. 6. juni vendte terroristerne tilbage til landsbyen, hvor de plyndrede og ødelagde folks ejendom.

Tabet er på mere end 180 døde, mange er ifølge lokale kilder savnede, og forretninger, butikker, husdyr osv blev smadret eller taget med. Tabene vil blive endnu større, da så mange mennesker stadig er savnet.

Denne gru har fremkaldt en legitim indignation hos befolningen. Under disse forfærdelige omstændigheder udtrykker PCRV vores dybeste kondolencer til de berørte familier og til folket, der lider hver eneste dag. Vi ønsker de sårede en hurtig helbredelse.

I denne situation har MPP (Den folkelige bevægelse for fremskridt) og deres allierede ved magten og det reaktionære borgerskabs oppositionspartier, som sædvanlig grebet muligheden for at udføre deres afpresning overfor befolkningen og kræver, at de danner en hellig enhed omkring dem indenfor rammerne af en national union med en forsoning med borgerskabet fraktioner.

De fører frem, at under disse betingelser vil befolkningen kunne opnå sikkerhed. De glemmer, at sikkerhedssituationen ene og alene er et resultat af det totale fallit for den neokoloniale stat Volta, der i øjeblikket er ude af stand til at sikre et minimum af velbefindende for befolkningen på alle planer: om det angår økonomi, sociale forhold, sikkerhed eller frihedsrettigheder.

Når det kommer til sikkerhed er massakren i Solhan udelukkende et resultat af et dramatisk opsving i terrorangreb i vores område. Hver eneste dag bliver uskyldige mennesker, VDP og FDS (forsvars- og sikkerhedsstyrker) dræbt og en tredjedel af vores territorium er udenfor både regeringens og hærens kontrol.

Terrorgrupper bestående af store grupper af motorcyklister huserer i flere provinser, plyndrer og nedbrænder skoler og anden social infrastruktur. Dette er situationen i Loroum og Yatenga i nord, Tapoa, Komandjari og Gnagna i den østlige region og i alle provinser i Sahel regionen.

Forsøg på selvforsvar fra befolkningens side bliver undertrykt eller tvunget ind under ledelse af de samme korrupte og afskyede militære ledere og selskabsejere.

Ligesom landets ledelse er også Voltas hær ledt af klaner der kæmper mod hinanden og har vist sig totalt uduelige i kamp hvad angår efterretninger og operationer.

Denne situation kunne lede til et kup på baggrund af en latent borgerkrig. Premierministeren selv har indrømmet regeringens manglende evner ved at erklære overfor det nationale råd, at “Strategien for at bekæmpe terrorisme? Jeg må svare medlemmet, at jeg ikke har nogen strategi”.

Hvad strategi angår, er MPP’s magthavere ikke kommet op med noget bedre end undertrykkelse af befolkningen. Siden udbruddet af terrorangrebene har udgangsforbud, målrettede eller masseanholdelser og indskrænkninger i ytrings- og demonstrationsfriheden taget i brug, det ene efter det andet uden den ønskede effekt. Der føres en krig mod befolkningen i stedet for en krig mod terrorismen.

På samme tid, under navnet af den samme kamp, har imperialistiske, udenlandske tropper fået lov at blive udstationeret i vores land. Særligt den franske hær, der er udstationeret i Kamboinsin gennemfører, uden kontrol fra vores regerings side operationer over hele landet og endda udenfor grænserne.

Med hvilket formål? Solhan massakren og rækken af grusomme mord viser, at det bestemt ikke sker af hensyn til indbyggernes sikkerhed.

Terrorisme er et af imperialismens instrumenter til intimidering, dominans, undertrykkelse og udplyndring af vores folk. De franske troppers manglende evne til at bekæmpe terroren fremgår tydeligt og er erkendt af den franske regering selv.

Den formodede afslutning på Operation Barkhane i Sahel er en falsk bekendtgøresle for at narre befolkningen, eftersom Frankrig ikke er i stand til at opgive sine interesser i regionen.

Fortsættelsen af terrorangrebene afspejler således den totale fallit og fremskredne nedbrydning af den neokoloniale stat i vores land.

Det er derfor, at løsningen på at fjerne terrorismen må ses i sammenhæng med kampen mod neokolonialismen.

På kort sigt ligger løsningen på at bekæmpe terroren i befolkningens selvforsvar. Det forudsætter en bevæbning.

Under disse smertefulde betingelser for vores folk udtaler PCRV:

– vi opfordrer befolkningen til at forene sig med os om at drive imperialisterne, særligt fransk imperialisme og deres terroristvenner ud af landet

– vi opfordrer befolkningen til at afvise illusioner om kup og afvise dem der tilskynder til reaktionær borgerkrig

– vi opfordrer befolkningen omkring Solhan til at gøre alt hvad der står i deres magt for at vise solidaritet med ofrene og alle de der er fordrevet pga terror

– vi opfordrer befolkningen til at fortsætte den igangværende folkelige kamp uden tøven og at organisere sig for at kunne udvide kampen og gøre dens basis bredere

– vi opfordrer befolkningen til at fortsætte og intensivere opbygningen af en stor bevægelse af folkelig enhed for revolutionær forandring, hvis base bliver stadigt tydeligere i flere regioner
med henblik på realiseringen af den nationale demokratiske og folkelige revolution ved hjælp af det væbnede oprør, den eneste løsning på terrorisme og andre onder, der holder grebet om vores folk.

Nej til terrorangreb, massedrab eller drab på enkeltpersoner!

Fremad for opbygningen af en stor bevægelse af folkelig enhed for en revolutionær forandring!

Længe leve PCRV, partiet for revolutionær handling

Centralkomiteen juni 2021

 

PCRV er som APK medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

Se CIPOMLs hjemmeside

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne