“Forslaget til et nyt kontanthjælps system er en hån mod de fattige”

“Regeringen vil blot omfordele mellem de fattige og lade os slås om smulerne. De vil tage rettighederne fra de underste i samfundet – så man skal gøre sig ‘fortjent’ til sit sikkerhedsnet. Og så er det kun på papiret de fjerner kontanthjælpsloftet, de indfører et nyt med et andet navn”

Interview med Lisbeth Sand, aktiv i den sociale bevægelse
Om udspillet fra Ydelseskommissionen og regeringen bag det


KPnet: Hvad er din umiddelbare reaktion på forslaget fra Ydelseskommissionen?

-Groft sagt er det jo at fodre hunden med dens egen hale, de omfordeler og vil have de fattige til at slås om smulerne. Regeringen er upopulær og er nødt til at gøre noget for at afskaffe børnefattigdom og har lovet at afskaffe kontanthjælpsloftet. Men nu omfordeler de bare mellem de fattige grupper. Mange får meget dårligere ydelser, og selv ’den høje’ sats bliver faktisk endnu dårligere end de satser vi har nu. Torben Tranæs slog også fast, at uligheden i den samlede befolkning vil forblive uændret.

KPnet: Hvem går det ud over?

-Det går ud over underklassen. Nu skal de fattige ikke have rettigheder – de skal ’gøre sig fortjent’ til deres ydelser, de skal have en vis uddannelse eller de skal have arbejdet for at gøre sig fortjent. Men de aller fleste på kontanthjælp er syge. Nu sidder folk rundt omkring og regner: ”Jeg vil miste 4.000 kr – jeg vil miste 1.500 kr”, det er det der sker nu, der er stor angst.

De psykisk syge unge har før kunnet få tillæg, f.eks. til at købe medicin. Det mister de nu, de kan falde omkring 4.000 kr ned i indtægt om måneden. Nu skal de leve for 6.600 kr. Det er svage unge, der ikke bare lige tager en uddannelse eller kan arbejde. Det er ikke en måde at behandle vores unge!

De vil ikke kunne finde en bolig de har råd til, og må hutle sig igennem. Rigtig mange vil blive tabt på gulvet og risiko for selvmord stiger.

Alle mulige andre familietyper vil også blive ramt. Man forsøger at gøre forslaget spiseligt ved at sige man hjælper børnene, men selv ud fra kommissionens egne tal er det kun 6.000 børn der trækkes ud af fatttigdom! Ud af 60.000 fattige børn. Udspillet vil give endnu dybere fattigdom end nu.

På papiret har man afskaffet kontanthjælpsloftet, men det er ikke væk, man har bare indført et nyt loft. Der er sat grænser der siger at man max må have 85% af højeste dagpengesats.

KPnet: Hvad tænker du om regeringen?

-Jeg tænker det er en regering der ikke flytter værdier fra overklassen til underklassen – de gør det omvendte. I den sociale bevægelse har vi sagt forud for Ydelseskommissionens arbejde, at det kun vil blive værre. For de fik en bunden opgave – kontanthjælpsmodtagerne må ikke koste mere. Og vi fik ret. Det er en hån mod de fattige.

Og når kommissionen siger, at de syge jo ikke skal blive på en lav sats, men skal i ressourceforløb eller på førtidspension, så har jeg ingen tillid til at det faktisk kommer til at ske. I dag kan man blive hængende i nye forløb i årevis. Og ressourceforløb giver ikke højere sats.

Da jeg var yngre havde jeg en blåøjet tro på at politikerne ville det bedste for hele samfundet og ønskede at afskaffe fattigdom. Det er gået op for mig, at de ikke forsøger at afskaffe uligheden. I stedet for laver de bevidste nålestik, hvor det gør mest ondt. Alle ved at Jobcenteret gør folk syge, men det bliver ved. Politikerne tager håbet fra folk, der bliver stillet ustandselige og uværdige krav.

De fjerner velfærdssamfundet – det er velfærd at sikre alle i samfundet, men det ønsker de ikke. Deres ondskabsfuldhed er rystende. Efter mange års kamp er jeg klar over nu, at de godt ved hvad de gør, de gør det med åbne øjne.

Under coronaen er det blevet sværere og uligheden er blevet større. Det er også den angst der bliver bygget op nu, har man et dårligt job hænger man i med det yderste af neglene. Det er svineri, det er målrettede kirurgiske indgreb mod underklassen.

Overfor indvandrerne gør de det helt åbent, og samtidig bruger de det også til at splitte os. Folk skal rette vreden mod indvandrerne. Regeringen tænker kynisk: Er man splittet kan vi blive siddende. Men politikerne splitter os også ved at vi skal bruge al vores krudt på at kæmpe for flygtningene ikke skal sendes til Syrien.

Politikerne har også købt medierne, der ikke skriver et pip når vi demonstrerer, kun hvis der bliver kastet kanonslag eller der er vold, og så er det negativ omtale. Medierne æder råt, at Mette Frederiksen vil afskaffe børnefattigdom.

Nu bliver der også luftet idéer om at større forsamlinger kan forbydes, også demonstrationer.

KPnet: Hvad tænker du om modstanden?

-Jeg er bange for at Enhedslisten løber med på, at hvis man på papiret har afskaffet kontanthjælpsloftet, så er det fint. Men hvis Enhedslisten ender med at acceptere det her fra regeringen – eller de accepterer at regeringen lader systemet køre videre som det er nu, med børnefattigdom og kontanthjælpsloft – så melder jeg mig ud, så er det slut med Enhedslisten.

Så må vi satse fuldt på aktivisme og sætte pres mod uanset hvilken regering vi har. Studehandler dur ikke.

Corona-epidemien har lagt en barriere for aktivisme, men vi er nødt til at gøre noget nu. De kalder forslaget en forenkling, at det bliver meget nemmere at gennemskue hvad man har ret til. Ja – det er meget let – vi har ikke ret til en skid! Reglerne er enkle – de fattige dumpes helt ud af velfærdssamfundet.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater