Oktober Radio: Oprustning og droner til Arktis

Udsendelsen den 13. februar 2021

Dansk militær vil bruge 750 mio. kr. på to stk. ubemandede militærdroner til overvågning af Grønlands kyster. Og det er kun en lille del af de utroligt mange penge, der i øjeblikket smides efter militarisering af Arktis. Det grønlandske samfund bliver slet ikke spurgt og må se langt efter investering i mennesker og moderne infrastruktur.

I denne uge taler vi først om USA og NATOs krav om militarisering af Arktis, der nu har resulteret i, at det danske folketing har udmøntet 1,5 mia. fra det seneste forsvarsforlig. Pengene skal bl.a. gå til langtrækkende militærdroner og radarsystemer på Grønland og Færøerne, og er mere eller mindre direkte støtte til USA´s militærindustri. Anskaffelsen af ”overvågningskapacitet” er et direkte krav fra NATO, og er angivet som en del af de såkaldt ”prioriterede styrkemål”.

Overordnet skal milliard investeringen ses som et led i oprustning og krigsforberedelser, vendt mod Rusland og Kina. Flere internationale forsøg på at erklære Ishavet for civilt område er blevet afvist af stormagter. De ser tværtimod at deres geopolitiske interesser i Ishavet vokser i takt med at isen smelter. Derfor er USA ved at udvide deres store base kapacitet i alle NATO lande med grænser til området.

Minedrift i Grønland
I denne uge var der også fornyet diskussion om udnyttelsen af naturressourcer i Grønland. En række internationale miljøorganisationer har været fremme med forslag om at betale selvstyret for at stoppe for minedrift. Vi taler om at det ikke skal være udenlandske interesser, hverken fra miljøorganisationer eller udenlandske virksomheder der skal bestemme. Grønland skal ikke være et museum, udvikling er nødvendig, men det skal basere sig på befolkningens egne interesser, og hvile på egne kræfter. Råstofudvinding og minedrift påstås somme tide at være en fribillet til indtægter og selvstændighed. Men overlades det til store udenlandske selskaber. er der blot tale om en ny afhængighed.

De internationale erfaringer med store minesleskaber eller olieudvindingsfirmaer ikke er gode. Erfaringen er også at militære baser og bombefly er katastrofale, også for miljøet. Den nuværende grønlandske økonomi er til gengæld rimelig stabil baseret på fiskeri.

Råstof- og olieindustri risikere at kunne forurene havet, ødelægge fiskeriet, og alle eksisterende arbejdspladser som beskæftiger langt hovedparten på Grønland i dag. Mens minearbejdspladser ofte går til specialister, der kommer fra udlandet, og de store virksomheder er totalt ligeglade med alle der er afhængige af et rent miljø.

Læs APKs udtalelse mod NATO:
Stop krigsplanerne – Danmark ud af NATO!

Læs mere om uran udvinding på Grønland hos Noah:
Uran og sjældne jordarter NOAH offentliggør miljørapporten for Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet

Solidaritet er vejen til sejr
Sidst i udsendelsen taler vi om, at solidaritet er vejen frem hvis OK21 skal løfte sig. I øjeblikket sidder forhandlerne bag ved totalt lukkede døre og lader som om der kæmpes hårdt. Men det er rent bluf. De vil komme ud og prale med et par kr. i timen, og forklare at de gode resultater ikke blev nået denne gang, men vi er klar om tre år. Ligesom vi ved, at de til kommunalvalget vil sige ”stem på de rigtige”, selvom det overhovedet ikke har rykket noget. Og nedskæringspolitikken fortsætter og folk skal piske afsted på arbejde, mens deres løn udhules. Erfaringerne er klare: Kun gennem aktioner og protester, kan der rejses kamp, der har perspektiv. Kampen for bedre forhold kan ikke overlades til fagtoppen.

Til sidst taler vi om at nedlukningen af alle små butikker og uddannelser bliver stadig mere mærkelig, mens Bilka har fået alle kunderne. De sidste uger har myndighederne og regeringen ikke delt deres viden og overvejelser, men er kommet med den ene forlængelse af nedlukningen efter den anden. Der deles ikke ny viden eller sættes ekstra ind i forhold til hvordan virus sygdommen bekæmpes der hvor folk bor. Hvor er f.eks. den øgede rengøring i fattigkvartererne, eller fordeling og rigeligt med værnemidler. Den tilgang regeringen har valgt viser med al tydelighed at nedlukning og tvang og straf og epidemilovgivning ikke virker. Sygdomsudbrud kan kun bekæmpes ved at dele viden og redskaber med alle og styrke lokalsamfundet.

LYT TIL UDSENDELSEN HER


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater