Fra et nedskåret sygehus under corona-pres: ”Vi er ved at være slidt op”

Coronaen har lagt et kæmpe ekstra pres på personalet på Aarhus Universitethospital Skejby, som på alle andre der er i front i et sundhedsvæsenet. Sundhedsområdet har været udsat for nedskæringer i årevis og trykprøves nu af epidemien. – Vi er ved at være slidt op, udtaler tillidsrepræsentant

Alle faggrupper deltog i menneskekæde rundt om sygehuset i Skejby i en tidligere aktion mod nedskæringer

I foråret betød corona-beredskabet, at alle andre ikke-livsnødvendige operationer og behandlinger blev udskudt. Den pukkel arbejder man nu ned, hvad der selvfølgelig betyder et kæmpe ekstra pres. Der bliver krævet fleksibilitet, med nye arbejdsopgaver og nye arbejdstider, overflytninger og akutte afløsninger fra dag til dag.

Der gennemføres nu både operationer og ambulante behandlinger weekend og aften. Og stadig kun med det samme personale.

– Indsatsen mod corona presser og slider rigtigt meget. Allerede før corona-epidemien var der pres på hospitalet, og siden februar er presset vokset yderligere, understreger Vibeke Bak, suppleant for fællestillidsrepræsentanten for sygeplejersker og radiografer til Århus Stiftstidende. Og fortsætter:

-Spørgsmålet er, om gejsten bliver ved med at række. Desværre er der mangel på sygeplejersker, så der kan ikke uden videre ansættes flere til corona-beredskabet. Det ville ellers betyde, at afdelingerne ikke behøvede at levere personale til corona-arbejdet i især infektionsafdelingen og akutafdelingen.

Og helt absurd og kynisk, har regeringen valgt at skære ned på kvaliteten af uddannelsen af sygeplejersker i Århus. VIA Sundhedscampus i Aarhus, der står for seks sundhedsuddannelser, bl.a. uddannelse af sygeplejerskerne, skal spare 17 millioner i det kommende år som følge af regeringens generelle nedskæringer på uddannelserne. 30 ansatte fyres bare i Aarhus.

Som en af de studerende udtalte til KPnet:

– Dette er totalt imod hvad alle politiske kræfter har lovet. Nu skulle sundhedsuddannelser jo tværtimod styrkes. Der er optaget ekstra 200 sygeplejestuderende der skal starte efter nytår, det burde som minimum udløse 10 ekstra stillinger. Nu må vores eksisterende undervisere bare finde ud af at få det til at hænge sammen. Det betyder at vi får en dårligere uddannelse, og i sidste ende betyder det dårligere sundhed for alle, forklarer den studerende.

Sygeplejersker fra andre områder overføres til corona-beredskabet, der nu igen opgraderes. Men altså uden kompensation, og presset vil øges på alle afdelinger. Det meldes fra Skejby, at den normale drift af hospitalet opretholdes. Men det bliver på bekostning af frontpersonalet.

Og presset bliver ikke mindre af at der er ændret praksis, så patienter med akutte corona-symptomer henvises til skadestuen frem for egen læge. Risikoen for at personalet smittes er også øget, med hjemsendelser og sygemeldinger til følge.

Corona-epidemien afslører og skærer ud i pap, at sundhedsområdet ikke fungerer som det bør. Mens medicinalindustrien malker budgetterne skæres der ned på den daglige drift og der drives rovdrift på de ansatte. Sundhedsområdet skal have flere ressourcer – ikke skæres ned!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne