Arnes pension betales med nedskæringer

Regeringens nye pensionsreform er det lille figenblad som regeringen vil bruge til at fastholde aftalen om stigende pensionsalder for det store flertal. Og oven i det skal Arnes tur betales af nedskæringer på velfærdsområdet, mens aktieejerne fredes – og bankerne bare nægter at betale noget som helst.

Da regeringen i første omgang fremsatte forslaget om “Arnes tur” forsøgte de at give finansieringen et strøg af social retfærdighed ved at sige, at aktieejerne og bankerne skulle betale deres ‘samfundsbidrag’ til reformen.

Bankerne hylede op om deres lave profitrate og slog straks fast, at de blot ville sende regningen på en højere selskabsskat videre til kunderne i form af højere omkostninger på lån og stigning i andre gebyrer. Dvs at lade den almindelige bankkunde betale.

Enhedslisten gav deres bidrag til at fastholde illusionen om regeringen og bankerne. Med Pelle Dragsteds ord, ramte regeringens plan om finansiering “klasserent i toppen af samfundet” – der kunne ikke ”sættes en socialistisk finger” på hvem der skulle betale. Og skulle bankerne sætte sig imod kunne man blot kan bruge ”det stærke folkelige mandat til at sætte foden ned og få taget et opgør med finanssektoren”.

Men regeringen har ingen intentioner om at sætte sig i vejen for finanskapitalens profit, at hævde det er at lyve om regeringens klasseholdning. Regeringens svar på bankernes trussel var da også blot at sige, at så måtte man jo skifte bank!

Og hvad skete der med den del der skulle tages fra aktieudbytterne og kapitalindkomst?

Den del er pist væk fra aftalen, som nu for størstedelen skal betales af nedskæringer på jobcentrene og af det såkaldte råderum, de penge der kunne bruges til andre velfærdsområder. Også bankernes del er sat ned og udgør nu kun 1,26 mia. kroner af den udgift regeringen anslår til 3,5 mia. om året.

Til gengæld skal 1,1 mia. kroner komme fra den kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Ganske vist består jobcentrenes opgave for en stor del i at holde de arbejdsløse (og syge) i en jernhård kontrol under reformernes umenneskelighed, men det er næppe denne del der vil blive sparet væk.

Regeringens Arne-reform er ikke “et lille skridt, som arbejderklassen skal glæde sig over”, men en integreret del af det store reformkompleks, der hæver pensionsalderen for de mange, som har smadret efterlønnen, som privatiserer pensionerne og i det hele taget lader arbejderklassen betale kapitalens krise.

Reformen er vedtaget af S-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Se også

Kapitalen skal betale krisepolitikken – for en revolutionær vej ud af krisen!
Udtalelse APK

Arne-reformen: Enhedslisten svigtede da den stigende pensionsalder skulle stoppes
KPnet 11. oktober 2020

Arnes pension: En lappeløsning der skal dække over den stigende pensionsalder
KPnet 10. oktober 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne