Stop privatiseringen af Fjernvarme Fyn – Forligsaftalen om salg må skrottes!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn

På trods af massiv modstand hos den odenseanske befolkning har Socialdemokratiet, SF og Radikale i Odense Byråd med et snævert flertal indgået forlig om salg og privatisering af Fjernvarme Fyn. Der mangler nu blot den formelle vedtagelse af salget til Energi Fyn i Odense Byråd på et senere tidpunkt.

Et sådant forlig er en provokation mod fælleskabet i Odense og åbner op for en udvikling væk fra billig fjernvarme. Uanset løfter betyder privatisering, at det er markedet og profit som vil spille en afgørende rolle.
En opfølgning på tidligere forsøg på privatisering, hvor modstanden dengang førte til at daværende borgmester i 2011 måtte undskylde ”den usikkerhed det medførte” og trække forslaget om salg tilbage.

Forligspartierne vedtager denne gang en forligsaftale på trods af, at modstanden har været omfattende og synlig og er kommet til udtryk i medierne, i aktions- protester, og med mange tusinde på de sociale medier. Senest har en meningsundersøgelse klargjort, at et langt overvældende flertal vender sig mod salg af Fjernvarme Fyn. Svaret fra dem har været, at de ikke har kommunikeret salget godt nok ud og, at forståelsen nok skal komme.

Men forligspartiernes påstand og hykleri om, at det skal ske for ”at sikre velfærden” købes ikke af det store flertal, hvor mange konstaterer, at det vil være ”som at tisse i bukserne”
Et dårligt figenblad, der skal forsøge at skjule virkeligheden, hvor et salg og privatisering er angreb på fælllesskabets ejendom og solidariteten. Med en fjernvarmeforsyning, der i fremtiden ønskes underlagt markedet og profit som regulator.

Det bliver sværere og sværere at skjule: At privatiseringer og udliciteringer af central infrastruktur og fælleskabets sociale kerneydelser er en nyliberal blindgyde, der undergraver pris og arbejdsforhold for brugerne og de ansatte – hvor det er den arbejdende befolkning, der må holde for.

Privatiseringen af Fjernvarme Fyn er en provokation og må stoppes!

APK-Fyn
2. oktober 2020

APK-FYN demonstrationstale: Salget af Fjernvame Fyn må forhindres!
KPnet 2. september 2020

Fjernvarme Fyn: Privatisereringsforberedelser i ly af corona-krisen – på trods af folkelig modvilje
KPnet 15. juni 2020

Protest happening: Nej til privatisering af Fjernvarme Fyn!
KPnet 27. maj 2020

Nej til privatisering af Fjernvarme Fyn!
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn
14. maj 2020

 

APK-FYN, Arbejderpartiet Kommunisterne
c/o Oktober Bogbutik-Fyn


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne