Fjernvarme Fyn: Privatisereringsforberedelser i ly af corona-krisen – på trods af folkelig modvilje

Odense Kommune er i fuld gang med et forsøg på at overliste den odenseanske befolkning med salg og privatisering af Fjernvarme Fyn. Det er på høje tid at samle til modstand mod at privatisere byens varmeforsyning, udtaler John Jeppesen fra initiativgruppen: “Stop salg og privatisering af Fjernvarme Fyn”

Af KPnet, Odense

Der er ikke meget, der slipper ud om de igangværende forberedelser og forhandlinger om salget af Fjernvarme Fyn. Efter planen skulle Odense Kommune tage stilling til en mulig købsaftale med Energi Fyn i juni eller august måned, derefter skulle der være offentlig debat og høring og så endelig godkendelse af et salg i Odense Byråd i efteråret.

– En mulig hastebehandling i Odense Byråd før sommerferien eller straks i begyndelsen af august måned viser, at det er på høje tid at kravet om stop for privatisering kommer langt bredere ud nu, udtaler John Jeppesen fra Odense initiativet: “Stop salg og privatisering af Fjernvarme Fyn”

– Det er nu man i Odense skal forsøge at sætte en kæp i hjulet på de fremskredne planer, uddyber han.

Odense initiativet “Stop salg og privatisering af Fjernvarme Fyn” ønskede med deres protesthappening fornylig ved Fjernvarme Fyn at sætte det klare folkelige krav imod privatiseringsplanerne langt mere frem i lyset – også i en corona- tid, hvor byrådet bekvemt kunne fjerne opmærksomheden fra det luskesalg, der er i gang. Det er kun folkelige protester og påvirkning, der vil kunne få byrådsflertallet til at droppe salget.

Enhedslisten i Odense erklærer sig imod salg af Fjernvarme Fyn.
KPnets lokalredaktion har talt med Enhedslistens repræsentant og politiske ordfører i Odense Byråd, Reza Javid, der ved henvendelse pointerer, at Enhedslisten er modstander af salg af Fjernvarme Fyn og, at dette var en del af baggrunden for Enhedslistens nej til budgetforliget.
Siden budgetforliget har Enhedslisten i medierne forholdt sig til selve debatprocessen med krav om at Odenses borgere bliver hørt om salg – dog uden at fremlægge et klart nej til salgs- og privatiseringsplanerne..

Hvordan ser Enhedslisten på nu at styrke den offentlige mening og modstand ved at gå ud med kravet om stop for salg af Fjernvarme Fyn? At få dette krav mod privatiseringen bredt ud hos den odenseanske befolkning? Ved en fornyet henvendelse til byrådsmedlem Reza Javid har vi ikke kunnet få en klar udmeldelse om dette på nuværende tidspunkt. Man vil i Enhedslisten først senere på måneden lægge strategi for, hvordan man vil gå ud i offentligheden.

Der er behov for styrket modstand nu

Uden brede protester og initiativer, der klart siger fra mod salg og privatisering af Fjernvarme Fyn peger tingene på, at et byrådsflertal ikke vil ryste på hænderne i forhold til salgsplanerne, men fortsætte med lokketoner om salgsgevinst og trodse befolkningens ønske om at bevare Fjernvarme Fyn på kommunale hænder, understreger John Jeppesen fra Odense- initiativet.

Er Odense Kommunes privatiseringsforberedelser af Fjernvarme Fyn i virkeligheden led i den socialdemokratiske regerings aktuelle plan om at privatisere alle forbrændingsanlæg i Danmark? En privatisering solgt under pseudo-hensyn til miljø og klima, hvor profit og marked er regulator. En privatisering som eksperter bekræfter vil betyde højere fjernvarmpriser

NEJ TIL SALG OG PRIVATISERING AF FJERNVARMEN I ODENSE!

Kontakt initiativet her: Mobil 26174561 eller email: oktoberfyn09@gmail.com

Læs også:

Protest happening: Nej til privatisering af Fjernvarme Fyn!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne