Mjølnerparken: Derfor lægger vi sag an mod ministeriet

Kampen mod ghettoloven tager forskellige former. En af dem er den juridiske. D. 27. maj har en gruppe borgere i Mjølnerparken anlagt sag mod Transport-og boligministeriet for ulovlig diskrimination. Boligminister Kåre Dybvad gik derefter i pressen og meddelte, at beboerne i Mjølnerparken støtter, at 60 % af lejlighederne skal sælges til private. Dette er direkte usandt!

Bebyggelsen Mjølnerparken er betegnet som en hård ghetto. En betegnelse, der som følge af ghettoloven gør det muligt at smide beboerne ud af deres hjem og sælge halvdelen af Mjølnerparken til en privat investor. Op mod 228 familier få opsagt deres lejemål.

Regeringen og et flertal i Folketinget ønsker denne udvikling med privatisering og udsmidning, og som en reaktion på sagsanlægget gik Boligminister Kåre Dybvad i pressen og meddelte, at beboerne i Mjølnerparken støtter, at 60 % af lejlighederne skal sælges til private. Men dette er direkte usandt. Se udtalelsen fra Seniorbofællesskabet i Mjølnerparken.
Tværtimod har store beboermøder gentagne gange afvist planerne.
Se
Ministeren taler usandt – udtalelse fra Seniorbofællesskabet Midgården

En af de afgørende kriterier for at et et alment boligområde anses for at være en hård ghetto, er når andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund overstiger 50%. Derfor er sagen anlagt for at være diskriminerende. At forskelsbehandle på baggrund af etnicitet er ulovligt.

Andre kriterier der er anlagt i ghettoloven er beboernes indtægt og om man er i arbejde eller ej. Helt aktuelt vil de høje arbejdsløshedstal kunne bruges til at stemple endnu flere almene boligområder som ‘håd ghetto’ og fjerne endnu flere almene boliger. Et sæt af regler, vendt mod arbejdere og folk med lav indkomst som et påskud for at fratage dem retten til en bolig. Boliger i områder som private investorer kan overtage og spinde guld på. Hetz mod mennesker af anden etnisk oprindelse er en del af hele denne konstruktion.

Beboerformand i Mjølnerparken Mohammed Aslam, der fortæller til TV2, at alle former for dialog har været forsøgt, helt uden resultat, udtrykker situationen på denne måde:

– Pludselig skal du tvangsudsættes fra dit hjem. De siger ‘vi har tænkt os at tjene en masse penge – vi vil privatisere dit hjem.
Han slår samtidig fast, at man med sagsanlægget ikke kun kæmper for beboerne i Mjølnerparken, men for generelle rettigheder for alle borgere.

Kategoriseringen af Mjølnerparken som et ”hårdt ghettoområde” er baseret på statens skelnen mellem personer med såkaldt ”vestlig” og ”ikke-vestlig” ”baggrund” – en kategorisering som bl.a. FN-Komitéen for Sociale, Økonomiske og Kulturelle Rettigheder anser som diskriminerende.

Også i andre dele af landet bliver der i ghetto områderne protesteret og juridisk kæmpet for et opgør med ghettopakken. I Slagelse og Helsingør er der gjort indsigelser mod opsigelser af huslejekontrakter.

I Vollsmose har 100 beboere sendt klager til ligebehandlingsnævnet. I Gellerupparken har afdelingsbestyrelsen indgivet klage til domstolene for at ekspropriere deres boligområde. Og i andre boligområder diskuteres i øjeblikket hvordan der kan protesteres. Modstandsorganisationen “Almen Modstand” støtter kampen. For som Fatma Tounsi, som er tilknyttet organisationen siger

– Vi i Almen Modstand kan ikke acceptere truslen om, at vi tvinges væk fra vores hjem og skal være vidne til, at vores elskede lokalsamfund flås i stykke, alene på grund af hvem vi er. Vi bakker op om sagsøgerne, som ikke blot kæmper for sig selv, men for vores fælles vision om at beskytte vores lokalsamfund og vores grundlæggende demokratiske værdier om lighed og retten til et hjem.

Se også
Væk med ghettoloven! – Klager og protest-initiativer på vej
KPnet 10. maj 2020

Ghettoloven: Arbejdsløshed kan gøre dig boligløs
KPnet 29. april 2020

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater