Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet

Maj-nummeret af det antifascistiske tidsskrift Håndslag er nu på gaden og på vej ud til abonnenterne. Håndslag er nu udkommet i mere end 35 år, startet af folk fra modstandsbevægelsen som et stridsskrift mod fascisme og krig. 

Lederen i Håndslag nr. 2./2020 – Vær årvågen – glem ikke – er en kommentar til situationen lige nu, hvor løfter om guld og grønne skove igen er kommet i højsædet. Glemt er situationen for de tusindvis af arbejdsfolk, der er hjemsendt, fyret eller for den sags måtte dreje nøglen om. Glemt er de mange, der har været udsat for jobcentrenes tyrani – dikteret naturligvis – af den nyliberalistiske politik, der har været så fælles for et ganske enigt folketing. Der er intet der tyder på at med genåbningen af samfundet at jobs kommer tilbage og de nedslidte, syge og uarbejdsdygtige endelig får en solidarisk og menneskeværdig behandling.
Den økonomiske krise som melder sig nu kan betyde mange arbejdsløse og mange forarmede. Det er ikke tiden til »Enhver er sin egen lykkes smed« og dyrkelse af selvindbildningen om »overmennesket der klarer sig«. Det er tid til solidaritet i den arbejdende og arbejdsløse be­folkning for en bedre fremtid for alle.
Glem ikke at den sociale forarmelse og udsigtsløsheden kan udnyttes som en grobund for fascisme, som det var efter den økonomiske depression fra 1929 og frem.

Håndslag kigger derfor også på den fascisering af det danske samfund der rent faktisk er igang. Når man samlet ser på det væld af love, der de seneste 10-20 år er gennemført står det klar at det er en farlig glidebane Folketinget har påbegyndt. Som den legendariske Georgi Dimitrov skrev: »… før oprettelsen af det fascistiske diktatur gennemløber de borgerlige regeringer i reglen en række forberedelses¬etaper og gennemfører en række reaktionære foranstaltninger, som umiddelbart fremmer fascismens magtovertagelse. Den, der ikke under disse forberedelsesetaper bekæmper bourgeoisiets reaktionære forholdsregler og den voksende fascisme, er ikke i stand til at forhindre fascismens sejr, men letter den tværtimod...«.

I disse dage fejres som bekendt 75-året for befrielsen for nazismen overalt i verden. Håndslag bringer derfor Martin Andersens Nexøs artikel fra juli 45 »Hvad jeg forventer mig af fremtiden« hvor han udtrykker den generelle forventning om nye tider oven på de mørke år, men samtidig appellerer til arbejderklassen om ikke igen at lade sig narre til at lade det gamle genindtage sin plads. Vær årvågen.

Kontorhotellet »Vesterport« – det første af sin slags i Danmark – har sin helt særlige historie som fortælles i Håndslag. Her rykkede tyskerne hurtigt ind i 1940. Her lå det ordinære tyske arbejdsanvisningskontor i Meldahls­gade. I Trommesalen lå et an­visnings­kontor for Organisation Todt. En organisation for ar­bejdere ved de tyske befæstningsanlæg i Jylland og Norge. Det var de såkaldte »Frontarbejdere«, der udgjorde en mi­lits og var under tysk jurisdiktion »Wer­machtsnachfolge«. En del af korp­set var uniformeret og bevæbnet og gjorde tjeneste som vagtkorps. I an­dre tysk-besatte områder var korpsmedlemmerne, også danskere, fangevogtere og deltog i partisanbekæmpelse.
I Vesterport var der også et hemmeligt Ge­stapo-registreringskontor og kontorer for SD’s Københavnerafdeling. Både Mel­dahls­gade samt fortov og cykelsti på Vesterbrogade blev af­spærret. Senere kom også »Wachkorps der Luftwaffe in Däne­mark« i daglig tale »Sommerkorpset« til.

Det er en spændende historie Vesterport rummer, hvor det i 30’erne rummede såvel Komintern og nazispioner – herunder Rosa Luxembourg og Karl Lieb­knecht’s morder – på én og samme tid. Håndslag fortæller historien.

Om Håndslag
Håndslag er udkommet i 35 år og har siden 1995 været et fællestidsskrift for Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen Mod Nazisme. I 2017 blev Stop terrorkrigen – Ud af Nato tilknyttet Håndslag og med i redaktionen.

Med Håndslag fik modstandsbevægelsen det nødvendige stridsskrift, der har formået at fremdrage, dokumentere og forbinde dens erfaringer, dens kamp og det sejrrige oprør fra dengang med kampen for fred og frihed, mod krig og fascisme af i dag.
De Forenede Nationer, FN, blev stiftet på dette grundlag – på opgøret med nazisme. Og Danmark blev medstifter af FN udelukkende fordi befolkningen med modstandsbevægelsen den 29. august 1943 fyrede samarbejdspolitikkerne.

Modstandsbevægelsens dyrekøbte erfaringer fastholdes stadig og forbindes med dagens aktuelle spørgsmål og kampe.

Bladets fokus er, med en redaktion af folk, som er født efter befrielsen i nogen grad ændret til i højre grad at fokusere på dagens globale kamp for fred og frihed, mod krig. Med mere stof omkring de spørgsmål der optager antikrigsmodstanden i Danmark samt de aktuelle fascistiske udviklingstræk rundt omkring i verden.
Håndslag støtter modstanden mod dansk oprustning og krigsdeltagelse, og NATOs vilde oprustning af Norden – såvel som mod EU’s militarisering og opbygning af en egentlig europahær. Vi er for et atomvåbenfrit Danmark, uafhængigt af de militære alliancer – et Danmark udenfor NATO og EU.

Der er brug for Håndslag i dag. Nazismen blev nok slået i 1945. Den blev ikke udryddet. Det samme gælder faren for en ny verdenskrig.

Håndslag hjemmeside – Læs her

Tegn abonnement på Håndslag 4 numre årligt 150,- kr. her eller skriv til Håndslag mail: haandslag@gmail.com

Tidligere nr. kan bestilles via redaktionen – 30 kr. plus porto.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne