Kravet må være løn – ikke ferie for hjemsendte

Opdatering 27.3: Der er nu indgået en trepartsaftale, der betyder at de offentligt ansatte skal betale med 5 dages afspadsering eller ferie inden d. 14. april.
Den socialdemokratiske regering vil have at dele af de hjemsendte offentligt ansatte skal tvinges til at afholde ferie og seniordage, også fra næste års konto. Kravet må være løn til alle

Regeringen kalder det en aftale om ”en konkret model for afvikling af frihed”. Men reelt betyder det frihed til, at gruppen af hjemsendte offentligt ansatte, der ikke kan udføre deres arbejde hjemme, nu skal tvinges til afholde deres ferie, seniordage m.m.

”Det kan simpelthen ikke passe, at milliarderne flyder i en lind strøm fra de offentlige kasser til banker og store virksomheder og så skal kassen lukkes i når det gælder offentlig ansatte. Ja, gu er det uretfærdigt at privatansatte stilles ringere, så giv da alle sammen rimelige vilkår. I stedet for altid at skære ned på vores løn og arbejdsforhold, hver gang de siger, at vi alle skal bidrage ”.

Sådan lød kommentaren fra en kommunalt ansat til, at regeringen nu er ved at lande en aftale med fagtoppen om at en del af de offentligt ansatte skal afholde deres ferie under hjemsendelse.

Regeringen bakkes op af de åbent borgerlige partier i, at det mest solidariske for alle arbejdere og ansatte er, at de alle stilles lige dårligt! Indtil nu har hjemsendte offentligt ansatte fået løn – også de grupper, hvis arbejde ikke kan varetages hjemmefra. Det skal nu med forlængelsen af nedlukningen til foreløbig d. 13. april ændres.

Vi vil tage udgangspunkt i den gode aftale 3F har lavet med Hotel-og restaurationsbranchen, siger regeringen, der har indkaldt til nye trepartsaftaler mellem sig selv, de offentlige arbejdsgivere (også dem selv) og fagtoppen. Samtidig kan de så sige en stor tak til Per Christensen formand for 3F og Lizette Risgaard, Fælles Hovedorganisationen FH, for at være murbrækker, ikke bare for ringere forhold for de privatansatte, men nu også for offentligt ansatte. Det er som bekendt i nøden man skal kende sine venner.

Det fælles krav må være fuld lønkompensation til alle under hjemsendelse og omsorgsforpligtigelser. Offentlige som private – og med særlige ordninger, der sikre alle dem i løsere ansættelsesformer.

Enhedslisten, der indtil nu har været et helt igennem passivt loyalt støtteparti og del af den store parlamentariske ”fædrelandskoalition”, nøjes med at trippe lidt bekymret rundt i baggrunden. Efter regeringens pressemøde d. 23.3. udtalte Pernille Skipper:

– Jeg er mest bekymret for, at det her ikke er en forhandling, men at regeringen på forhånd har besluttet sig for, hvad den vil have, resultatet skal blive. Så sætter den sig til forhandlingsbordet og siger ”enten bliver det resultatet, eller også bliver det lovgivning”. Man skal passe rigtig meget på med ikke at sætte de offentligt ansattes fleksibilitet over styr. Og hun tilføjer, at der sikkert er flere offentligt ansatte, der “gerne vil afspadsere en lille smule”, mens de ikke kan varetage deres normale arbejde.

Som altid er det de offentligt- og privatansatte og arbejderne der må finde sammen og rejse krav om løn til alle hjemsendte.

Der må rejses krav til forsvar for arbejderklassen og befolkningen, krav om Coronabeskyttelse og behandling og krav om social og økonomisk sikring til alle. Der skal rejses krav om at de rige, kapitalen må betale. Sådan lyder opfordringen i APKs umiddelbare krav i denne krise: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikringlæs mere her.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater