Arbejde og værnemidler – ikke bankpakker og fyresedler

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Den økonomiske krise er ved at bryde ud i lys lue mens vi står i en historisk sundhedskrise. 300.000.000.000 skattekroner er sat af til at ”redde arbejdspladser”. Men det er ikke arbejdspladser de redder, det er arbejdsgivere. Når Danmark nu langsomt skal genåbnes er det hensynet til sikre dansk økonomi og produktion der tæller højest.

Fagbevægelsen var lynhurtige til i kærligt samarbejde med regering og kapital at give køb på faglige rettigheder og give hundredtusinder af arbejdere en pistol for tindingen: Vælg mellem at blive på arbejde til lavere løn eller at ryge ud i arbejdsløshedskøen. Titusinder af arbejdere – mindst en tredjedel unge, er allerede blevet arbejdsløse. For selvstændige og små virksomheder er der udsigt til konkurs.

 • Fuld lønkompensation under hjemsendelse og omsorgsforpligtigelser
 • Hæv dagpengene permanent til 90 % af lønnen
 • Kontanthjælp uden modregning, uden gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloft
 • Aftaler om af ophæve overenskomstmæssige rettigheder skal af bordet

Imens har de største danske monopoler som Mærsk og Novo taget plads i den Nationale Operative Stab, statens kriseledelse. De skal nok komme godt gennem den økonomiske krise med milliarder i overskud og absurde direktørlønninger. I det kapitalistiske samfund er statens hovedprioritet at sikre de største virksomheders profit.

 • 12 måneders forbud mod flytning af penge fra virksomhederne og udbetaling af aktieudbytte
 • Likviditeten i bankerne skal gå til befolkningen og industriproduktion, ikke til bankaktionærerne
 • Send regningen til de rigeste. Det koster nogle milliarder, men det kan medicinalindustrien og andre virksomheder med milliardoverskud nemt klare (over skatten)

Den økonomiske krise som allerede var på vej, udvikler sig nu til en social krise for stadig større grupper i arbejderklassen og befolkningen. Skiftende regeringer har i årevis forberedt det med udhuling af arbejdernes rettigheder, klapjagt på arbejdsløse osv. At miste jobbet betyder at husleje og afdrag der for en måned siden bare var dyrt, i en nær fremtid bliver ubetaleligt.

 • Sikring af huslejer i lejeboliger for alle dem hvis indkomst bliver ramt. Udsættelse af huslejer skal ikke kun være for erhvervsdrivende.
 • Fritagelse for afdrag på boliglån og privatgæld for alle hvis indkomst bliver ramt.
 • Ingen må sættes på gaden på grund af krisen!

Mens børn og forældre skal holde afstand til deres bedsteforældre, så udfører sundhedspersonale pleje og behandling uden afstand og uden værnemidler. Hvor værnemidler er påkrævet er forsyningen utilstrækkelig. Store dele af produktion og byggeri fortsætter også uden værnemidler, og uden mulighed for afstand, og nu vil regeringen sætte pædagoger, lærere, børn og elever i samme situation.

De må ikke lægge ansvaret fra sig ved at gøre løsningerne til den enkeltes ansvar eller ”faglige vurdering”. Utilstrækkelige retningslinjer uden hold i virkeligheden skal ikke skubbes ud til lokal forhandling på den enkelte arbejdsplads.

Arbejderklassen har altid måttet kæmpe for, at det var sikkert at gå på arbejde. Om det er sikring ved opsætning af stilladser eller værnemidler ved tæt kontakt med borgere i en epidemi, når det er arbejderklassens helbred det gælder vindes det kun ved arbejderklassens kamp.

 • Fuld sikring af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsmiljø på arbejdspladserne. Fuld adgang til beskyttelse mod Covid19
 • Fuld adgang til værnemidler og test for sundheds-og omsorgspersonale
 • Ingen værnemidler – ingen pleje

Under henvisning til epidemien har regeringen gennemført de største indskrænkninger i demokratiske rettigheder siden 2. verdenskrig. Det er sket i et uhørt tempo, under protester fra dommere og jurister – men uden antydningen af offentlig høring. Almindelige retskrav er tilsidesat, og regeringen kan nu på en lang række områder regere per dekret, udenom folketinget. Den samme udvikling sker i en lang række lande. Regeringen har givet sig selv uhørt vide beføjelser til at slå ned på social uro når arbejderne kræver at kapitalen betaler regningen – beføjelser der bliver hængende længe efter epidemien klinger af.

 • Rul epidemiloven tilbage – epidemier bekæmpes ikke ved at indskrænke demokratiet

Lige nu er gigantiske værdier ved at blive omfordelt. De rigeste bliver rigere på arbejderklassens og resten af befolkningens bekostning, og det sker i et uhørt tempo. Regering, fagtop og kapital står side om side. De siger, at i det kapitalistiske Danmark er vi alle i samme båd, men det er Titanic og der er kun redningsveste til 1. klasse. Krisen viser, at kapitalismen er katastrofal for det store flertal, og den viser at værdi skabes af arbejderklassen. Løsningen er socialisme.

Her er APKs umiddelbare krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater