Et OK-Nej skal ikke kunne fejes til side – væk med sammenkædningsreglerne!

Skal et Nej til overenskomstresultatet igen kunne overtrumfes genem de udemokratiske sammenkædningsregler? Ved OK17 stemte slagteriarbejdere, transportfolk og bygningsarbejdere et massivt NEJ til overenskomsten, men ved hjælp af sammenkædning blev OK-forliget alligevel gennemtrumfet.

I 2017 var det mæglingsforslag, der blev sendt til afstemning med LO’s velsignelse efter at have været en tur gennem forligsinstitutionen, mere eller mindre en kopi af den aftale som CO-industri og DI havde indgået – indholdet blev trukket ned over hovedet på alle områder, og senere gennemtrumfet ved hjælp af sammenkædningsreglerne.

Efter OK17 var vreden over sammenkædningen, der slettede Nej-flertallene stor, og efterfølgende blevet kravet rejst om at få sammenkædningsreglerne fjernet. Der måtte et opgør til, så situationen ikke skulle kunne gentage sig.

HK-klubben BJMF udtrykte hvad mange af de arbejdere, der var blevet frataget deres indflydelse på egen overenskomst, da de i et åbent brev bl.a. skrev:

”Vi må tale om sammenkædningsreglerne, og vi bakker op om byggearbejdernes krav om at få undersøgt ”muligheden for, at vi ikke bliver sammenkædet med grupper, der intet har med os at gøre”.

Og

”Der er brug for at alle fagforeninger går ind i et seriøst arbejde med at tilgodese alle fag og brancher ved de næste overenskomstforhandlinger. Hvis sammenkædningen skal fortsætte må Industrien må ændre adfærd og attitude, og påtage sig sit ansvar som de, der ”lægger sporet” og baner vejen for dem, der forhandler efter. ”

Dette er der ikke tegn på i OK20 forliget i Industrien. Hvor er f.eks. det markante løft for de lavtlønnede eller sikringen mod social dumping?

Fagtoppen hetzer mod kritikere

I debatten i disse dage på bl.a. facebook går fagtoppens forsvarere hårdt ud imod enhver der formaster sig til at ytre en kritik af forliget i Industrien, og der hetzes personligt mod dem der måtte udtale sig uden selv at arbejde indenfor industrien. Dette er totalt dobbeltmoralsk, når alle ved at netop Industriens forlig kan ende med at blive trukket ned over hovedet på alle andre.

KPnet skrev i 2017:

”Hele systemet omkring overenskomsterne er én lang udemokratisk ulykke. Industrikartellet er en kunstig konstruktion og får alligevel lov til at dominere. De gennemtrumfer en arbejdsgiver-dagsorden, der gang på gang overføres på alle andre gennem et system, hvor forligsmanden og LO overtager overenskomstforhandlingerne, når de andre arbejdsgiverorganisationer altid meget hellere vil have sammenbrud end overenskomster.”

Og truslen om et regeringsindgreb som næste skridt ligger og lurer.

At arbejde med et udemokratisk “gennembrudsforlig” er i det hele taget absurd når det der er tale om er, at der er indført et forlig der angiver hvor lidt kapitalen kan slippe afsted med af hensyn til virksomheders profit, kaldet “konkurrenceevne”. En fælles forståelse mellem arbejdsgiverne, LO/FH og regering og hvor individualisering med ordninger som fritvalgskonto er vejen frem.

Hvad blev der af Lizette Risgaards løfter?

Intet er i dag i 2020 ændret ifht sammenkædningsreglerne, selvom Lizette Risgard, LO-formand, nu FH-formand forsøgte at glatte de mange vrede LO-medlemmer over håret, da hun udtalte:

“Er det den her måde, vi skal gøre det på fremadrettet, eller skal der ske nogle andre ting? Det skal vi have en snak om i fællesskabet. Her har vi sagt til hinanden, at vi skal se på sammenkædning, fordele og ulemper og selvfølgelig tage de spørgsmål, som kommer fra organisationernes medlemmer, op” udtalte hun på besøg i en skurvogn efter at overenskomstforliget blev vedtaget selvom 77 procent af byggeriarbejderne havde stemt nej.
og fortsatte:

“Vi vil naturligvis evaluere og se på, om vi stadig skal have sammenkædning og gennembrudsforlig som hidtil, eller om vi fra vores side skal anbefale, at reglerne ændres og tilpasses til næste overenskomstforhandlinger på det private område i 2020”.

Det var åbenlyst kun snak for at dæmpe vreden. Intet er kommet ud om ændrede regler, og kravet er stadig lige aktuelt – væk med sammenkædningsreglerne, hvis et godt OK-resultat skal sikres.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne