Åbent brev fra HK-ansatte til Simon Tøgern: Situationen efter OK17 er alvorlig

De HK-ansatte i BJMF har sendt et åbent brev til Simon Thøgern, formand for HK Privat, efter OK17. Modsætningerne i fagbevægelsen som kom op til overfladen i forbindelse med fagtoppens Ja til 42 timers arbejdsuge mm er ikke blevet mindre. Kampen for at skrotte de udemokratiske sammenkædningsregler fortsætter.

OK17_Stopper_ikke_her Kære Simon

Vi er medlemmer af HK, og ansatte i 3F BJMF i Valby. Vi er ikke selv omfattet af de overenskomster, der netop har været til afstemning, og var derfor heller ikke stemmeberettigede. Men det afholder os ikke fra at have en mening om OK-resultatet og ikke mindst den retorik du m.fl. har fremført.

Når vi henvender os til dig, er det fordi du er den øverste i HKs hierarki i denne forbindelse.
Vores arbejdsplads er fagforening/a-kasse for forskellige byggearbejderbrancher, hvor murer, tømrer/snedkere og jord- og betonarbejdere udgør de største grupper, men vi har også træindustri, gartnere mv.

De fleste af disse brancher blev skoldet godt og grundigt i de nye 2017-overenskomster. De fik ikke opfyldt et eneste af deres overenskomstkrav, og nogle brancher mistede ligefrem hårdt tilkæmpede rettigheder. Det er meget beskæmmende, at alle de forringelser, de nu må tåle, end ikke er blevet mødt af ordentlige aftaler i forhold til at dæmme op for social dumping.

Vi mener, at byggearbejdernes utilfredshed og modstand mod forliget ikke bliver taget seriøst.

Det er useriøst blot at henvise til fortolkning af systematisk overarbejde og de famøse 42 timer, når det bl.a. også handler om, at murerne indtil nu slet ikke har kunnet pålægges overarbejde.

Det er useriøst at fremhæve stigninger i priskuranten, når isoleringsarbejderne helt har mistet akkordretten. Hvad skal man bruge en stigning til, som man ikke har hjemmel til kræve?

Det er useriøst, når man lukker øjnene for, at mange af aftalerne slet ikke kan overføres til brancher med mange akkordsvende og mange skift af arbejdsgiver i løbet af et arbejdsår.

Det er useriøst at give politiske partiers ageren under OK-forhandlingerne skylden for det store nej. Det er manglende respekt for demokratiet og for medlemmers evne til at tage stilling til OK-resultatet. Det handler om at 77% af 3Fs byggemedlemmer på landsplan stemte nej, og hele 93% af byggearbejderne i 3F BJMF. Så mange kan trods alt ikke styres af Enhedslisten.

Vi skammer os over vores fagforening, når vi hører udtalelser fra dig om, at flertallet ”ikke lod sig narre” … ikke lod sig narre! Hvis nogen ikke lader sig narre, betyder at andre har haft til fortsæt at snyde, lokke ved at lyve, at de er uhæderlige. Hvem er modstanderen i dine øjne? Åbenbart ikke arbejdsgiverne, men derimod andre lønmodtagergrupper under LO.

Det er arrogant i den grad at tale ned til og om de, der jo bare har brugt deres stemme- og taleret, bare fordi de ikke er enige med dig.

Fagbevægelsen er blevet splittet ved denne overenskomstforhandling, og der er brug for få klinket skårene.

Situationen efter OK17 er meget mere alvorlig end mange nok forestiller sig.
Der er brug for en regulær og åben debat om hvordan vi demokratiserer den danske model, hvordan vi tilgodeser forbund og brancher med andre interesser end vores.

Vi må tale om sammenkædningsreglerne, og vi bakker op om byggearbejdernes krav om at få undersøgt ”muligheden for, at vi ikke bliver sammenkædet med grupper, der intet har med os at gøre”.

Der er brug for at alle fagforeninger går ind i et seriøst arbejde med at tilgodese alle fag og brancher ved de næste overenskomstforhandlinger. Hvis sammenkædningen skal fortsætte må Industrien må ændre adfærd og attitude, og påtage sig sit ansvar som de, der ”lægger sporet” og baner vejen for dem, der forhandler efter.

Det, der er foregået ved disse forhandlinger har været det mest usolidariske og respektløse, vi til dato har set efter sammenkædningsreglerne.

Hilsen
HK Klubben i BJMF

Maj 2017

Original på BJMF facebook

Følg med på

Nej til 42 timer OK17

Se også

Efter OK2017: ‘Den danske model’ er grundlæggende udemokratisk
KPnet 22. april 2017

 

 

 

KPnet 30. maj 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater