Fritvalgsordningen er ikke den løsning fagtoppen sælger den som

Baggrunden for at arbejdsgivere og fagtop har kunnet sælge fritvalgsordningen som et fremskridt er et kæmpe behov for en mindre presset hverdag – reelt behovet for en nedsat arbejdstid med fuld lønkompensation og lavere pensionsalder. Men med fritvalgsordningen har ledelsen i FOA, 3F, Metal, HK osv erstattet den fælles kamp for en 30 timers arbejdsuge og retten til pension fra 65 år – og for reelle lønkrav – med denne individuelle og uigennemskuelige ’løsning’.

Vi skal helt tilbage til 1987 for at finde en nedsættelse af arbejdstiden. Siden da er arbejdsdagen kun blevet mere presset og nedslidende, hverdagen er svær at få til at hænge sammen for familierne – mens pensionsalderen stiger og stiger. På samme tid er produktion af profit til arbejdsgiveren gået kraftigt op, og samme arbejdsgivere har fået øget deres rettigheder til fleksibilitet og udvanding af arbejdstidsregler og overarbejdsbetaling – og en række af minus-overenskomster er indgået.

Pengene tages ud af de lokale forhandlinger

Pengene til fritvalgsordningen er ikke en ekstra gave oveni, det er en falsk frihed, hvor penge der ellers kunne være udbetalt som almindelig løn, og dermed være umiddelbart tilgængelige til brug efter eget valg, nu sættes hen til senere udløsning i form af fritid eller andet. Og de procenter der sættes af til ordningen vil desuden blive mere eller mindre modregnet når de lokale forhandlinger på minimallønsområdet går i gang. Det står klart i aftaleteksten, at arbejdsgiveren vil betragte fritvalgspengene på denne måde – så det der kan ligne en fremgang på papiret trækkes fra i den anden ende.
Og betragter man fritvalgsordningen og tillæg på lønnen i kroner og ører er den samlede stigning til arbejderne latterlig lille.

Fritvalgsordningen tryller ikke social dumping væk

Fagtoppen stiller store illusioner op om at det der er sat af til fritvalgsordning i industriforliget også løser spørgsmålet om den lave mindsteløn, og man påstår, at rammen indenfor byggeriet kan omgøres til den markant højere mindsteløn der er krævet for at modgå social dumping.
Hvordan skulle peanuts til en fritvalgskonto kunne gennemgå den forvandling?

Fritvalgsordningen, der skal sælge OK-forliget er både et blålys og peanuts i kroner og ører – det må blive et NEJ til industriens forlig, og den ramme det lægger for alle de kommende.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne