Kun et kampklart fællesskab kan sikre godt OK-resultat

Af APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Overenskomstresultatet sidste gang var elendigt. Denne gang forventes der ikke bare et langt bedre resultat. Nu skal der ske en forandring. Nu skal arbejderklassens centrale krav indfries:

  • Nedsat arbejdstid til 30 timer om ugen med fuld lønkompensation – som værn mod nedslidning og stigende fleksibel arbejdstid og pensionsalder
  • Reelle store kollektive lønforhøjelser
  • Hævelse af mindstelønnen til mindst 180 kr. – stop for social dumping – stop for løndumpning


I årevis er det arbejderne der har måtte holde igen, mens direktørlønninger og aktieudbytter bare stiger.

Det nytter ikke at en gruppe går selv. Der er brug for en samlet aftale på hovedpunkterne for alle. Derefter kan de forskellige brancher forhandle deres specifikke behov.

Solidariteten udvikles nedefra på tværs af faggrupper og brancher gennem at sætte handling bag kravene. Der må holdes faglige møder, forberedes aktioner. Vi kan kun opnå gode resultater, hvis arbejdsgiverne er truet på pengepungen. Det bliver de af faglige aktioner, arbejdsnedlæggelser, ikke af klapsalver og røde løbere ved forhandlingsstederne. Kampfællesskabet opbygges der hvor man står sammen om de centrale krav, bygger på den tværfaglige solidaritet og solidariteten fra de arbejdsløse og de offentligt ansatte. Det er det der må handles på, inden løbet er kørt.

En effektiv NEJ-kampagne må forberedes, så den er klar, hvis og når der bliver brug for den. Denne gang må klassesamarbejdets sammenkædningsregler brydes – og ikke store Nej grupper, der igen tromles henover. Bliver en konflikt og strejker nødvendig skyldes det ikke uro-og ballademagere, men at kravene ikke er indfriet.

Erfaringen fra OK 17 viser, at få brudt med fagtoppens magtmonopol til at diktere overenskomstkampen bliver en af de tunge, men nødvendige opgaver denne gang, hvis der skal skabes resultater. Kun det kan udløse arbejderklassens kampkraft.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK 28. januar 2020

Print ud som løbeseddel her

Læs også
Men bakker forhandlerne os op?
KPnet 27. januar 2020

Resultater i OK20 kan kun skabes nedefra!
KPnet 7. januar 2020

OK20-krav for lastbilchaufførerne: Højere løn – stop for løndumping – ordnede arbejdsforhold
KPnet 24. januar 2020

Arbejdsgiverne trækker kortet: Vi nedlægger arbejdspladser
KPnet 21. januar 2020

Søg flere artikler under OK20


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater