Sæt dagpengene op!

Tæt på 400.000 har i dag tegnet private arbejdsløshedsforsikringer, og det seneste skud på stammen er den gule fagforening Ases forsikring, der kun kan tegnes af udvalgte grupper med lav ledighed. Nedbarberingen af dagpengesystemet er sket med Socialdemokratiets fulde accept og medvirken, så det er rent hykleri, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtrykker ’bekymring’ og kalder det ”et brud med vores kollektive arbejdsløshedssystem”. Det brud er for længst taget med udhulingen af både dagpengeperiode og satserne. Og de forhold har regeringen ikke tænkt sig at ændre på. Trods løfter i valgkampen om forbedrede forhold for de arbejdsløse.

Forskellen mellem løn og dagpenge stiger

Fra at være et sikkerhedsnet der dækkede 80-90 procent af en ufaglært løn er dagpengene konsekvent blevet udhulet, så usikkerheden kan brede sig og lægge pres og løntryk på arbejderklassen og gøre arbejdskraften billigere for arbejdsgiverne. For 20 år siden dækkede dagpengene omkring 60 procent af lønnen, når en LO-arbejder blev arbejdsløs. I dag dækker dagpengene i gennemsnit kun 54 procent af lønnen. Samtidigt er dagpengeperioden kortet ned til 2 år, og kontanthjælpen er forringet. Maskerne i sikkerhedsnettet er omhyggeligt gjort kæmpe store.

Der er sat loft på hvor meget dagpengene må stige i forhold til lønnen, og Helle Thorning regeringens skattereform fra 2012 har betydet en yderligere nedgang i dagpengene. Her blev der vedtaget ’en neddæmpet regulering af overførselsindkomsterne fra 2016-2023′, hvad der har betydet, at gabet mellem lønnen og dagpengene er blevet endnu større end tidligere.

Reformerne med indskrænkning af dagpengeperioden og rettighederne er i høj grad inspireret og dikteret af EU. Det samme er privatiseringstanken, der er slået ind over området, som det gælder hele ’velfærds’området. De der har råd kan hytte sig selv gennem privat forsikring. Kollektiv velfærd er en saga blot – i Venstres såvel som Socialdemokratiets verden.

Et andet aktuelt eksempel er folkepensionen. Pensionsalderen stiger og stiger, så et barn der fødes i dag kan se frem til at arbejde til det er 76 år. En kold og kynisk kalkulation, hvor de højtlønnede vil betale sig til tidlig pension og en stor del af resten vil være døde inden de når den stadigt mere udhulede pension.

Satspuljen er afskaffet – men de arbejdsløse får ingen penge

De penge i regulering, som dagpengemodtagerne og andre på overførselsindkomst er blevet frataget er overflyttet til satspuljen. Satspuljen er nu afskaffet, men det betyder ikke flere penge til dem reguleringen angår

Det blev nemlig besluttet at fortsætte udhulingen, således at pengene nu i stedet vil blive sat i en obligatorisk pensionsopsparing. Altså et bidrag til privatisering af folkepensionen.

Fælles kamp er helt nødvendig mellem arbejdende og arbejdsløse, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, hvis der skal skaffes en indkomst der er til at leve af – både mod de hjemlige nedskæringspolitikere og for at komme fri af deres overnationale nedskæringsinstrument EU.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne